.
Phát huy sức mạnh các nguồn lực, thực hiện hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân"

Phát huy sức mạnh các nguồn lực, thực hiện hiệu quả "Ngày Biên phòng toàn dân"

(QBĐT) - Sau gần 30 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", các sở, ban, ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng để xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...

14:03, 28/09/2018 (GMT+7)