.
Sẵn sàng mùa luyện quân mới

Sẵn sàng mùa luyện quân mới

(QBĐT) - Quán triệt tinh thần lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, với quyết tâm chính trị cao nhất, những ngày này, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đã "vào cuộc" từ công tác chuẩn bị hết sức tích cực, sôi nổi và chu đáo.

08:29, 22/02/2020 (GMT+7)