.
Sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Sẵn sàng cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(QBĐT) - Căn cứ chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019, từ đầu năm nay, với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Bình đã tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt từ hệ thống văn kiện đến hầm hào công sự, trận địa, huấn luyện…

12:15, 10/08/2019 (GMT+7)