.
Muốn 'ăn' cái chữ

Muốn 'ăn' cái chữ

(QBĐT) - Chiếc váy của Tuy Cleng va quệt không ngớt vào mấy vạt cỏ hai bên vệ đường. Những chỉ hoa văn ở riềm váy trông rối cả lên bởi kim cỏ may ghim vào.

09:11, 06/09/2020 (GMT+7)
 
.