.
Người giữa mọi người

Người giữa mọi người

(QBĐT) - Cùng tuổi băm, dở ông dở thằng như chúng tôi nhưng Long vẫn phất phơ như cây nêu giữa đồng. Đầu giờ buổi sáng, vào cơ quan, người thì xòe bàn tay tái nhợt ra, lắc đầu ngán ngẩm; vậy là hiểu, chàng vừa đánh tan chậu tả lót trước khi đi làm.

07:56, 03/06/2018 (GMT+7)
.