.
Kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá

Kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá

(QBĐT) - Sở Nông nghiệp-PTNTvừa thành lập đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá lại hoạt động của các cơ sở đóng và sửa chữa tàu cá trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện từ ngày 9 đến 30-11.

08:35, 14/11/2018 (GMT+7)