.
Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Nỗ lực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

(QBĐT) - Là đơn vị có tuổi đời khá non trẻ (mới chỉ 1 năm thành lập), song Trung tâm Mắt- Nội tiết Quảng Bình đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy và triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, đạt được những thành quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác.

13:32, 28/01/2021 (GMT+7)