.
Phê duyệt kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19

Phê duyệt kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19

Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 có mục tiêu chung là phát hiện kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 để thực hiện giám sát, cách ly, điều trị, đánh giá cho ra viện và nghiên cứu.

07:28, 22/09/2020 (GMT+7)