.
[Infographics] Những điều kiện để trở thành bác sỹ gia đình

[Infographics] Những điều kiện để trở thành bác sỹ gia đình

Theo Thông tư số 21/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 15-10-2019, bác sỹ gia đình cần phải có văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình.

14:34, 19/09/2019 (GMT+7)