.
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt Nghị quyết 915 của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt Nghị quyết 915 của Quân ủy Trung ương

(QBĐT) - Ngày 13-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 915, ngày 25-8-2018, của Quân ủy Trung ương về "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo".

21:10, 13/11/2018 (GMT+7)
 
.