.
Kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng

Kiểm tra, giám sát tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng

Ngày 20-4, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tới giám sát công tác nghiệm thu phiếu tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại Bộ Quốc phòng.

16:26, 21/04/2021 (GMT+7)
 
.