.
Hội thảo tập huấn

Hội thảo tập huấn "Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong tòa nhà"

(QBĐT)-Ngày 5-12, Công ty tập đoàn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (VINSI CORP) phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Trường đại học Quảng Bình và tổ chức WWF Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn "Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong tòa nhà tại tỉnh Quảng Bình".
18:20, 05/12/2020 (GMT+7)