.
Quảng Trạch: Trồng mới 900 ha rừng tập trung

Quảng Trạch: Trồng mới 900 ha rừng tập trung

(QBĐT) - Nhờ triển khai hiệu quả chính sách khuyến khích, tập trung giao đất, giao rừng cho người dân, năm 2019, huyện Quảng Trạch đã trồng mới khoảng 900 ha rừng tập trung, đạt 100% kế hoạch.

12:23, 14/11/2019 (GMT+7)