.
TP. Đồng Hới: Chuyển lúa sang sen, tăng thu nhập, phát triển du lịch

TP. Đồng Hới: Chuyển lúa sang sen, tăng thu nhập, phát triển du lịch

(QBĐT) - Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, hạn chế việc bỏ hoang ruộng đất, nhất là các vùng đất trũng kém hiệu quả, bảo vệ môi trường, nâng cao sinh kế cho nông dân, thúc đẩy du lịch trên địa bàn thành phố, từ năm 2019 đến nay, TP. Đồng Hới đã đưa vào thử nghiệm mô hình trồng sen trên vùng đất thấp trũng và bước đầu cho hiệu quả.
08:07, 02/06/2020 (GMT+7)