.
Quảng Trạch: Tăng 6 tiêu chí nông thôn mới

Quảng Trạch: Tăng 6 tiêu chí nông thôn mới

(QBĐT) - Trong 8 tháng đầu năm 2018, nhờ tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), toàn huyện Quảng Trạch đã tăng thêm 6 tiêu chí, đạt kế hoạch đề ra.

08:02, 19/09/2018 (GMT+7)