.
.
Ký ức Trường Sơn
(QBĐT) - Chiến tranh đi qua, nhưng những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc sẽ còn ghi dấu mãi trong ký ức của những người đang sống. Và đường Trường Sơn-Hồ Chí Minh ghi vào lịch sử dân tộc ta như một con đường huyền thoại, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một "kỳ tích của thế kỷ XX".
.
.
.
.
 
.
.
.
.
"Nghị định 67: Bao giờ thu hồi được nợ?"

(QBĐT) - Với ngư dân trên địa bàn tỉnh, con tàu chính là cả sinh mạng và ước mơ được đổi đời. Một khi khó khăn không được tháo gỡ thì mỗi ngày những con tàu 67 này còn nằm bờ là gánh nặng nợ nần lại chất chồng lên đôi vai của họ.

09:23, 16/02/2019
.
.