.
Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018

(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 09/8/2018 đến ngày 15/8/2018 bao gồm các khu vực sau:

08:52, 07/08/2018 (GMT+7)
 
.