.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 17/8/2017 đến ngày 23/8/2017

Thứ Sáu, 11/08/2017, 08:38 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 17/8/2017 đến ngày 23/8/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 9, 10, 11, 12 phường Đồng Phú; các tổ dân phố 14, 15 phường Bắc Lý; thôn 7 xã Lộc Ninh từ 04h30 đến 07h00 ngày 17/8.
Các tổ dân phố 11, 13, 14 phường Bắc Nghĩa từ 06h00 đến 10h30 và từ 13h00 đến 16h30 ngày 17/8.
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 8, 10, 11 phường Nam Lý; các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông từ 04h30 đến 06h00 và từ 15h30 đến 17h30  ngày 20/8.
Các thôn Tân Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh; tổ dân phố 9 phường Nam Lý; tổ dân phố 8 phường Bắc Nghĩa từ 04h30 đến 17h30 ngày 20/8.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Xã Hải Ninh; các thôn Tiền Vinh, Dinh Mười xã Gia Ninh; Bệnh viện Dinh Mười từ 05h30 đến 08h00 ngày 17/8.
Các thôn Thống Nhất, Hoành Vinh xã An Ninh; thôn Lộc Long xã Xuân Ninh từ 05h00 đến 09h30 ngày 18/8.
Thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh từ 08h00 đến 11h30 ngày 18/8.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các Đội 2, 3, 4, 5 Đoàn 79 xã Lâm Thủy từ 06h30 đến 17h00 ngày 21/8.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới); website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH