.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 13/7/2017 đến ngày 19/7/2017

Thứ Năm, 13/07/2017, 21:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 13/7/2017 đến ngày 19/7/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Huyện Quảng Ninh:
Thôn Dinh Mười xã Gia Ninh; Bệnh viện Dinh Mười từ 04h30 đến 07h00 ngày 13/7.
 
2. Huyện Lệ Thủy:
Xã Văn Thủy; Bản Cây Bông, Cồn Cùng, Làng Thanh niên Lập nghiệp xã Kim Thủy từ 05h30 đến 16h30 ngày 18/7.
 
3. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Trường (trừ thôn Cồn Ngựa, Chòm 6, Chòm 7) từ 05h00 đến 07h00 và từ 09h00 đến 11h00 ngày 15/7.
 
4. Huyện Tuyên Hóa:
Toàn huyện (trừ các xã Ngư Hóa, Văn Hóa) từ 05h00 đến 11h00 ngày 15/7.
 
5. Huyện Minh Hóa:
Toàn huyện từ 05h00 đến 11h00 ngày 15/7.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới); website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH