.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 08/3/2018 đến ngày 14/3/2018

.
19:46, Chủ Nhật, 04/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch theo kế hoạch từ ngày 08/3/2018 đến ngày 14/3/2018 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn Thuận Hà, Thuận Vinh xã Thuận Đức từ 07h00 đến 09h00 ngày 08/3.
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn; thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức từ 13h00 đến 15h00 ngày 08/3.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Phú; các thôn Đồng Dương, Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 16h00 ngày 08/3.
Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải từ 07h00 đến 11h00 ngày 08/3.
Các tổ dân phố 7, 8, 9 phường Đồng Phú từ 12h30 đến 16h30 ngày 08/3.
Các tổ dân phố 7, 10, 11 phường Bắc Nghĩa; tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; thôn 9 xã Nghĩa Ninh từ 13h00 đến 16h00 ngày 09/3.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú; tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/3.
Tổ dân phố 8 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 16h00 ngày 09/3.
Tổ dân phố 2 phường Hải Đình; trụ sở Công an thành phố Đồng Hới, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ từ 07h00 đến 10h00 ngày 10/3.
Các tổ dân phố  6, 7 phường Bắc Lý từ 07h00 đến 16h00 ngày 12/3.
Nhà máy gạch Đồng Tâm tổ dân phố 8 phường Bắc Lý từ 13h30 đến 16h30 ngày 12/3.
Các nhà máy và cơ sở sản xuất Tân Hoàn Cầu, ga Sư Lý, ga Thăng Long thuộc KCN Tây Bắc Đồng Hới từ 07h00 đến 09h00 ngày 12/3.
Thôn Thuận Phong xã Thuận Đức; nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh từ 07h00 đến 16h00 ngày 13/3.
Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn; tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa; thôn Tân Phú xã Quang Phú; tổ dân phố 7 phường Nam Lý; các tổ dân phố 9, 10 phường Bắc Nghĩa; Trường Quân sự Quảng Bình từ 09h00 đến 11h00 ngày 14/3.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa; các thôn 6, 16 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 09h00 ngày 14/3.
Các thôn 1, 7 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 11h00 ngày 14/3.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các thôn Nguyệt Áng, Hữu Lộc, Tân Thành xã Tân Ninh từ 06h30 đến 16h00 ngày 13/3.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 12h00 đến 17h00 ngày 09/3.
Thôn Xuân Mai xã Mai Thủy; trụ sở Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Y tế dự phòng, Chi cục Thuế huyện Lệ Thủy từ 12h00 đến 17h00 ngày 10/3.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h00 đến 09h00 ngày 09/3.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Phường Quảng Phúc từ 05h30 đến 07h00 và từ 08h30 đến 11h00 ngày 09/3.
Tổ dân phố Đơn Sa phường Quảng Phúc từ 05h30 đến 11h00 ngày 09/3.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ bảy (đăng lại thứ hai tuần tới); website: www.quangbinh.gov.vn, https://pcquangbinh.cpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH
 
,