.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 30/8/2017 đến ngày 06/9/2017

Thứ Năm, 24/08/2017, 21:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 30/8/2017 đến ngày 06/9/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; tổ dân phố 7 phường Nam Lý từ 06h30 đến 10h30 ngày 31/8.
Các thôn Tân Sơn, Đức Sơn xã Đức Ninh từ 06h30 đến 09h30 ngày 05/9.
Các thôn Tây Phú, Nam phú xã Quang Phú từ 06h30 đến 10h30 ngày 05/9.
Tổ dân phố 15 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 09h30 ngày 05/9.
Tổ dân phố 6 phường Bắc Lý từ 06h30 đến 08h00 ngày 05/9.
Công ty Cổ phần hóa chất và cao su Cosevco từ 08h30 đến 10h00 ngày 05/9.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn; các tổ dân phố 11, 14 Bắc Nghĩa từ 06h30 đến 08h00 ngày 06/9.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Sơn từ 08h30 đến 10h00 ngày 06/9.
Trạm Bơm Nghĩa Ninh từ 10h15 đến 11h30 ngày 06/9.
Thôn Hà Thôn xã Bảo Ninh từ 13h30 đến 16h30 ngày 06/9.
Công ty TNHH Đức Hiếu từ 13h30 đến 15h00 ngày 06/9.
Khu nuôi tôm của Công ty TNHH thủy sản Hưng Biển từ 15h00 đến 16h30 ngày 06/9.
Các tổ dân phố 7, 10, 11 phường Bắc Nghĩa từ 06h30 đến 08h00 ngày 06/9.
Tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa từ 08h30 đến 10h00 ngày 06/9.
Tổ dân phố 8 phường Đồng Sơn từ 10h15 đến 11h30 ngày 06/9.
Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn từ 08h30 đến 11h30 ngày 06/9.
Các thôn 6, 7 xã Nghĩa Ninh từ 06h30 đến 08h00 ngày 06/9.
Các tổ dân phố 5, 6, 7 phường Đồng Sơn từ 08h30 đến 10h00 ngày 06/9.
Tổ dân phố 10 phường Đồng Sơn từ 08h30 đến 10h00 và từ 13h30 đến 15h00 ngày 06/9.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Sơn từ 13h30 đến 15h00 ngày 06/9.
Thôn Thuận Vinh xã Thuận Đức từ 13h30 đến 16h30 ngày 06/9.
Thôn Thuận Hoà xã Thuận Đức từ 15h00 đến 16h30 ngày 06/9.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Xã Trường Xuân từ 05h00 đến 09h00 ngày 06/9.
 
3. Huyện Minh Hóa:
Xã Hồng Hóa (trừ thôn Văn Hóa) từ 05h00 đến 06h30 và từ 08h30 đến 11h00 ngày 30/8.
Thôn Văn Hóa xã Hồng Hóa từ 05h00 đến 11h00 ngày 30/8.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới); website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH