.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 4-5-2017 đến ngày 10/5/2017

Thứ Tư, 03/05/2017, 14:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 4/5/2017 đến ngày 10/5/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 3, 4 phường Bắc Nghĩa từ 05h00 đến 09h30 ngày 04/5.
Tổ dân phố 5 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2 phường Đồng Sơn; Trường trung cấp Kinh tế Quảng Bình từ 07h00 đến 08h30 ngày 04/5.
Tổ dân phố 13 phường Bắc Nghĩa; kho H6; cụm dân cư bộ đội Kho Đạn từ 07h00 đến 09h30 ngày 05/5.
Thôn 8 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao thông thôn Lệ Kỳ từ 07h00 đến 08h30 ngày 09/5.
Công ty bê tông Thiên Thanh từ 05h00 đến 09h30 ngày 09/5.
 
2. Huyện Bố Trạch:
Các xã Phú Định, Cự Nẫm, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch, Lâm Trạch, Xuân Trạch từ 05h00 đến 08h30 ngày 04/5.
Các thôn 8, 9 xã Bắc Trạch từ 12h30 đến 14h30 ngày 04/5.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH