.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 10/8/2017 đến ngày 16/8/2017

Thứ Sáu, 11/08/2017, 08:36 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 10/8/2017 đến ngày 16/8/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 6 phường Hải Thành; tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 05h30 đến 09h30 ngày 10/8.
Các tổ dân phố 2, 3, 4, 7 phường Hải Thành từ 05h30 đến 12h30 ngày 10/8.
Khách sạn Mường Thanh Quảng Bình từ 05h30 đến 16h30 ngày 10/8.
Phường Phú Hải; tổ dân phố 5 phường Hải Đình; các thôn Hà Thôn, Hà Trung, Cửa Phú; Nhà máy Xử lý Nước thải xã Đức Ninh từ 11h30 đến 14h00 ngày 10/8.
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn từ 06h00 đến 11h00 ngày 11/8.
Các tổ dân phố 8, 9 phường Nam Lý từ 06h00 đến 10h30 ngày 14/8.
Tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn; các thôn 5, 6, 7, 8, 9 xã Nghĩa Ninh; xóm Giao Thông thôn Lệ Kỳ; Trại Giam Đồng Sơn từ 05h30 đến 17h30 ngày 15/8.
Các thôn Thuận Hoà, Thuận Vinh xã Thuận Đức từ 05h30 đến 11h30 ngày 16/8.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thị Trấn Quán Hàu; các xã Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh; các thôn Lương Yến, Vĩnh Trung, Phú Cát xã Lương Ninh; thôn Dinh 10 xã Gia Ninh từ 11h30 đến 14h00 ngày 10/8.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Bản Rào Đá xã Ngân Thủy từ 06h30 đến 10h00 ngày 10/8.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Thôn 10 xã Lý Trạch từ 05h30 đến 10h00 ngày 10/8.
 
5. Huyện Minh Hóa:
Xã Hồng Hóa (trừ thôn Văn Hóa) từ 05h00 đến 06h30 và từ 08h30 đến 11h00 ngày 12/8.
Thôn Văn Hóa xã Hồng Hóa từ 05h00 đến 11h00 ngày 12/8.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ bảy (đăng lại thứ hai tuần tới); Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH