.

Thông báo Dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 07/12/2017 đến ngày 13/12/2017

Thứ Hai, 04/12/2017, 08:09 [GMT+7]
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện, bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa lưới điện sau bão số 10 năm 2017 theo kế hoạch từ ngày 07/12/2017 đến ngày 13/12/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Xã Thuận Đức; các tổ dân phố 10, 11, Cồn Chùa phường Đồng Sơn; tổ dân phố 14 phường Bắc Nghĩa từ 06h00 đến 14h30 ngày 07/12.
Các tổ dân phố 13, 14, 15 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 9, 10, 11 phường Đồng Phú từ 06h30 đến 10h30 ngày 08/12.
Các thôn Mỹ Cảnh, Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 10h30 ngày 08/12.
Các tổ dân phố 1, 2, 4, 5 phường Hải Đình; tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải từ 06h00 đến 17h00 ngày 09/12.
Phường Nam Lý; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; các tổ dân phố 8, 9, 10, 12 phường Bắc Nghĩa; các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông từ 06h00 đến 16h00 ngày 10/12.
Các thôn Diêm Trung, Diêm Bắc phường Đức Ninh Đông; thôn Đức Sơn xã Đức Ninh từ 06h00 đến 13h00 ngày 10/12.
Phường Phú Hải (trừ tổ dân phố Phú Thượng) từ 06h00 đến 11h00 ngày 11/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh; thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 06h30 đến 10h30 ngày 07/12.
Thôn Khe Phủ xã Vạn Ninh từ 06h00 đến 13h00 ngày 08/12.
Các thôn Xuân Sơn, Phúc Sơn, Áng Sơn xã Vạn Ninh; các thôn Kim Nại, Cao Xuân xã An Ninh từ 06h00 đến 17h30 ngày 08/12.
Khu Tái định cư xã Hồng Thủy; khu nuôi tôm Tân Hải xã Hải Ninh từ 07h00 đến 15h30 ngày 12/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các xã Hưng Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy Trung từ 06h00 đến 08h30 ngày 07/12.
Các xã Tân Thủy, Thái Thủy từ 06h00 đến 08h30 và từ 12h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Xã Dương Thủy từ 06h00 đến 17h30 ngày 07/12.
Xã Mỹ Thủy (trừ thôn Thống Nhất) từ 12h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (trừ thôn 2B, Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327); các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 06h00 đến 08h00 và từ 15h00 đến 17h30 ngày 08/12.
Thôn 2B, Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327 thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 06h00 đến 17h30 ngày 08/12.
Các xã An Thủy, Lộc Thủy; thôn Xuân Lai xã Xuân Thủy từ 06h00 đến 11h30 ngày 09/12.
Thôn Thượng Giang thị trấn Kiến Giang; các thôn Uẩn Áo, Quy Hậu, Xuân Hồi xã Liên Thủy; thôn Thuận Trạch xã Mỹ Thủy từ 12h30 đến 17h00 ngày 09/12.
Thôn Đông Thành xã Liên Thủy từ 12h30 đến 15h00 ngày 09/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Xã Lâm Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 07/12.
Các xã Phúc Trạch, Xuân Trạch từ 14h00 đến 17h30 ngày 07/12.
Xóm Cà, Xóm Rẫy xã Hòa Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 07/12.
Các tiểu khu 1, 3 thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h30 đến 16h30 ngày 07/12.
Tiểu khu Hữu Nghị thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h00 đến 17h30 ngày 08 và 11/12.
Tiểu khu Tiền Phong  thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h30 đến 16h30 ngày 08, 09 và 10/12 (từng phần của tiểu khu mất theo từng ngày).
Thị trấn Hoàn Lão; các xã Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch từ 05h30 đến 17h30 ngày 09/12.
Tiểu khu 5 thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h30 đến 16h30 ngày 11/12.
Tiểu khu Dũng Cảm thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h00 đến 11h00 và từ 13h00 đến 17h00 ngày 12/12.
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung từ 07h00 đến 16h00 ngày 13/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Các xã Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung (trừ thôn Biểu Lệ); các thôn Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc, Cồn Sẽ xã Quảng Lộc từ 06h00 đến 14h30 ngày 07/12.
Các tổ dân phố 3, 6 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực phường Quảng Long từ 05h30 đến 11h30 ngày 07/12.
Xã Quảng Văn; các thôn Vĩnh Lộc, Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa từ 06h00 đến 14h30 ngày 08/12.
Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn từ 06h00 đến 17h30 ngày 08/12.
Các phường Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Phong; xã Quảng Hải; các tổ dân phố Thủy Sơn, Trường Sơn phường Quảng Long từ 06h00 đến 15h00 ngày 09/12.
Thôn Tân Sơn xã Quảng Sơn từ 06h00 đến 17h30 ngày 12/12.
Xã Quảng Minh từ 06h00 đến 10h30 ngày 13/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Xã Quảng Hưng; một phần thôn Di Lộc và thôn Phúc Lộc xã Quảng Tùng từ 06h00 đến 17h30 ngày 07/12.
Các xã Quảng Hợp, Quảng Kim; thôn Tân Châu xã Quảng Châu; thôn Phú Lộc xã Quảng Phú từ 06h00 đến 17h00 ngày 07/12.
Các xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu), Quảng Tùng (trừ các thôn Di Lộc, Di Luân) từ 06h00 đến 16h30 ngày 08/12.
Các xã Quảng Thanh, Quảng Xuân; các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7 xã Quảng Trường; thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương từ 06h00 đến 15h00 ngày 09/12.
Các thôn Minh Sơn, Vĩnh Sơn, Thọ Sơn xã Quảng Đông từ 06h00 đến 17h30 ngày 10/12.
Các thôn 1, 2, 3, 9 xã Quảng Thạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 10/12.
Các xã Quảng Liên, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Quảng Trường (trừ các thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7) từ 06h00 đến 10h30 ngày 11/12.
Các xã Quảng Phú (trừ thôn Phú Lộc), Quảng Đông (trừ thôn Minh Sơn, Vĩnh Sơn, Thọ Sơn) từ 06h00 đến 16h30 ngày 11/12.
Xã Quảng Hợp từ 06h00 đến 17h00 ngày 12/12.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 06h00 đến 17h00 ngày 07 và 12/12.
Xã Lâm Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 12/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Các xã Trọng Hóa, Dân Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 07/12.
Các xã Trung Hóa, Thượng Hóa; thôn Tân Lý xã Minh Hóa từ 06h30 đến 17h30 ngày 09/12.
Các xã Trọng Hóa, Dân Hóa; thôn Thanh Long xã Hóa Thanh từ 06h30 đến 17h30 ngày 12/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ Bảy (đăng lại thứ Hai tuần tới); Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH