.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017

Thứ Ba, 17/10/2017, 08:10 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/10/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Phường Nam Lý (trừ tổ dân phố 14); các tổ dân phố 8, 9, 10, 12 phường Bắc Nghĩa; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 10 phường Bắc Lý; các thôn Diêm Thượng, Diêm Hạ phường Đức Ninh Đông từ 04h30 đến 08h30 ngày 19/10.
Tổ dân phố 7 phường Hải Thành từ 06h30 đến 10h30 ngày 19/10.
Các thôn Tây Phú, Tân Phú xã Quang Phú từ 14h00 đến 15h00 ngày 19/10.
Các tổ dân phố 5, 6 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 08h30 ngày 20/10.
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng 1-5 Quảng Bình xã Thuận Đức từ 14h00 đến 15h00 ngày 20/10.
Thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 10h30 ngày 23/10.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú; tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 13h30 đến 15h00 ngày 23/10.
Các tổ dân phố 10, 11 phường Đồng Sơn từ 15h30 đến 17h00 ngày 23/10.
Các tổ dân phố 2, 3 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 10h30 ngày 24/10.
Các tổ dân phố 1, 3, 4 phường Đồng Mỹ từ 13h30 đến 15h00 ngày 24/10.
Các tổ dân phố 8, 9, 11 phường Nam Lý từ 15h30 đến 17h00 ngày 24/10.
Các tổ dân phố 9, 10 phường Nam Lý từ 07h00 đến 08h30 ngày 25/10.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 09h00 đến 10h30 ngày 25/10. 
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thôn Đắc Thắng xã Gia Ninh; các cơ sở nuôi trồng thủy sản thôn Tân Hải xã Hải Ninh từ 06h30 đến 10h00 ngày 19/10.
Các thôn  Vĩnh Tuy 2, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã Vĩnh Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Long Đại xã Hiền Ninh; thôn Xuân Dục 1 xã Xuân Ninh từ 12h30 đến 16h00 ngày 19/10.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Xã Hồng Thủy từ 06h30 đến 10h00 ngày 19/10.
Các xã Dương Thủy, Tân Thủy, Thái Thủy, Ngư Thủy Trung, Mỹ Thủy (trừ các thôn Thống Nhất, Thuận Trạch), Hưng Thủy (trừ thôn Tây Giáp, Làng Mới); các thôn Sen Thượng, Sen Đông, Xóm Zum, Xóm Phường, Xóm Đồn xã Sen Thủy; các thôn Xuân Bồ, Tiền Thiệp xã Xuân Thủy từ 05h00 đến 17h30 ngày 22/10.
Thị trấn Kiến Giang; các xã Liên Thủy, Phong Thủy, Thanh Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Bắc, Mai Thủy, Văn Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, Phú Thủy, Xuân Thủy (trừ các thôn Xuân Bồ, Tiền Thiệp, Xuân Lai); các thôn Thống Nhất, Thuận Trạch xã Mỹ Thủy; thôn Tây Giáp xã Hưng Thủy; thôn Phú Cường thị trấn Nông trường Lệ Ninh từ 05h00 đến 13h30 ngày 22/10.
Xã Lâm Thủy từ 06h00 đến 17h30 ngày 25/10.
 
4. Thị xã Ba Đồn:
Xã Quảng Hải; các tổ dân phố 1, 2, 5, 6, 7 phường Quảng Phong từ 05h30 đến 17h30 ngày 24/10.
Các xã Quảng Thủy, Quảng Sơn, Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung, thôn Cao Cựu xã Quảng Hòa từ 05h30 đến 10h30 và từ 12h30 đến 17h30 ngày 25/10.
Các xã Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hòa (trừ thôn Cao Cựu) từ 05h30 đến 17h30 ngày 25/10.
 
5. Huyện Quảng Trạch:
Các thôn Hải Đông, Tân Phú, Xuân Hải, Phú Xuân xã Quảng Phú từ 05h30 đến 17h30 ngày 21/10.
Các thôn Tùng Lý, Hạ Lý, Hòa Lạc, Đất Đỏ xã Quảng Châu từ 06h30 đến 09h00 ngày 21/10.
Xã Quảng Thanh; thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7 xã Quảng Trường từ 05h30 đến 17h30 ngày 24/10.
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới); website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH