.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 06/7/2017 đến ngày 12/7/2017

Thứ Hai, 03/07/2017, 08:02 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 06/7/2017 đến ngày 12/7/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Xã Đức Ninh; các thôn Diêm Bắc, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Hạ, Bình Phúc phường Đức Ninh Đông; tổ dân phố 5 phường Hải Đình từ 04h30 đến 06h00 ngày 06/7.
Các tổ dân phố Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải từ 14h30 đến 16h30 ngày 06/7.
Các thôn Thuận Phước, Thuận Hòa xã Thuận Đức từ 04h30 đến 09h00 ngày 08/7.
Các nhà máy, cơ sở sản xuất tại khi công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và Làng nghề Thuận Đức xã Thuận Đức từ 04h30 đến 12h30 ngày 08/7.
Các thôn 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 xã Lộc Ninh; tổ dân phố 14 phường Bắc Lý từ 04h30 đến 13h00 ngày 08/7.
Các thôn 3, 4, 11 xã Lộc Ninh từ 04h30 đến 17h00 ngày 08/7.
Các thôn 8, 13, 14 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 08h00 ngày 11/7.
Các thôn 9, 10, 11, 12 xã Lộc Ninh từ 07h00 đến 09h30 ngày 11/7.
Thôn Nam Phú xã Quang Phú từ 10h00 đến 11h00 ngày 11/7.
Tổ dân phố 7 phường Hải Thành từ 14h00 đến 16h30 ngày 11/7.
Tổ dân phố 10 phường Đồng Phú từ 07h00 đến 08h00 ngày 12/7.
Thôn Sa Động xã Bảo Ninh từ 08h30 đến 09h30 ngày 12/7.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú; tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 10h00 đến 11h00 ngày 12/7.
Tổ dân phố 1 phường Hải Đình; Chợ Đồng Hới; Công ty  du lịch thương mại từ 14h00 đến 15h00 ngày 12/7.
Các tổ dân phố 3, 13 phường Nam Lý từ 14h00 đến 15h00 ngày 12/7.
Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 07h00 đến 09h00 ngày 12/7.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các xã Hàm Ninh, Võ Ninh; các thôn Hiển Lộc, Tả Phan xã Duy Ninh, thôn Phú Cát xã Lương Ninh từ 05h00 đến 14h00 ngày 07/7.
Xã Trường Sơn từ 04h30 đến 17h00 ngày 08/7.
Các thôn Xuân Sơn, Phúc Sơn, Áng Sơn, Cửa Trại xã Vạn Ninh; các thôn Kim Nại, Cao Xuân xã An Ninh từ 03h30 đến 13h30 ngày 11/7.
Nhà máy xi măng Vạn Ninh thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh từ 11h00 đến 18h00 ngày 11/7.
Nhà máy xi măng Áng Sơn thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh từ 04h00 đến 17h00 ngày 11/7.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy, Hoa Thủy; các thôn Mỹ Đức, Hoàng Viễn, Trung Tín, Lộc Xá, Hoàng Đàm xã Sơn Thủy; Làng Ho xã Kim Thủy; thôn Tam Hương xã Phú Thủy; đơn vị bộ đội L830, Binh đoàn 79; Công ty Lệ Ninh; các cơ sở sản xuất, khai thác đá Lèn Sầm, Lèn Áng, Đầu tư phát triển Cosevco, Cosevco 64, Xí nghiệp 405, Bình Phước, Trường Sơn, Sơn Hải, Trường Thịnh, Hoàng Huy Toàn, Nhà máy gạch An Bình; Ga Mỹ Đức; Hạt quản lý đường bộ 494; hệ thống bơm các Tiểu vùng Hoa Thủy, Tiểu vùng 8 và 9, Hói Quan từ 03h30 đến 13h30 ngày 11/7.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Thị trấn Nông trường Việt Trung (trừ tiểu khu Quyết Tiến) từ 04h30 đến 09h00 ngày 08/7.
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung; các nhà máy và cơ sở sản xuất Nhà máy Tinh bột sắn, Chăn nuôi Hòa Phát từ 04h30 đến 12h30 ngày 08/7.
Các tiểu khu 1, 2, 10, 11, 12 thị trấn Hoàn Lão; các xã  Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch, Trung Trạch từ 04h30 đến 12h30 ngày 08/7.
Các xã Thanh Trạch, Mỹ Trạch, Hạ Trạch, Bắc Trạch, Liên Trạch từ 10h00 đến 18h30 ngày 09/7.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Phường Ba Đồn, Quảng Phúc, Quảng Long, Quảng Thuận, Quảng Phong; tổ dân phố Thọ Đơn, Minh Lợi phường Quảng Thọ; xã Quảng Hải từ 04h30 đến 14h30 ngày 09/7.
Phường Quảng Thọ (trừ tổ dân phố Thọ Đơn, Minh Lợi) từ 11h00 đến 15h30 ngày 09/7.
Trụ sở UBND huyện Quảng Trạch phường Quảng Long từ 11h00 đến 18h30 ngày 09/7.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Thanh, Quảng Phương (trừ một phần thôn Tô Xá); thôn Cồn Ngựa, Chòm 6 và 7 xã Quảng Trường; thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân từ 04h30 đến 14h30 ngày 09/7.
Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến (trừ thôn Hà Tiến); một phần thôn Tô Xá xã Quảng Phương từ 04h30 đến 16h30 ngày 09/7.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ bảy (đăng lại thứ hai tuần tới); Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH