.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 20/12/2017 đến ngày 27/12/2017

Thứ Hai, 18/12/2017, 07:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện, bảo dưỡng thiết bị và sửa chữa lưới điện sau bão số 10 năm 2017 theo kế hoạch từ ngày 20/12/2017 đến ngày 27/12/2017 và bổ sung ngày 17, 18/12/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn 5,6,7 xã Nghĩa Ninh từ 06h30 đến 18h00 ngày 20/12.
Thôn Ba Đa, thôn 8 xã Nghĩa Ninh từ 07h00 đến 13h00 ngày 20/12.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý; Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh; Khu Nuôi tôm Đức Thắng xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 11h30 ngày 21/12.
Các tổ dân phố 3, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4 phường Nam Lý; các thôn Hà Trung, Cửa Phú xã Bảo Ninh từ 13h00 đến 17h30 ngày 21/12.
Tổ dân phố 14 phường Bắc Lý, thôn 7 xã Lộc Ninh từ 13h00 đến 17h30 ngày 21/12.
Khu Nuôi tôm Hưng Biển xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 17h30 ngày 21/12.
Tiểu khu Quyết Tiến thị trấn Nông trường Việt Trung từ 06h30 đến 16h30 ngày 22/12.
Tổ dân phố 4 phường Đồng Sơn, Tổ dân phố 6 phường Bắc Nghĩa từ 13h00 đến 17h30 ngày 22/12.
Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7 phường Đồng Sơn từ 06h00 đến 17h00 ngày 22/12.
Các tổ dân phố 13, 14, 15 phường Bắc Lý; Trung tâm Thiếu Nhi Bắc Trung Bộ từ 06h30 đến 11h30 ngày 22/12.
Phường Đồng Mỹ; các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Đồng Phú; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh từ 06h00 đến 16h00 ngày 23/12.
Các thôn Hà Thôn, Trung Bính xã Bảo Ninh từ 06h30 đến 10h00 ngày 26/12.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Thôn Lệ Kỳ xã Vinh Ninh huyện Quảng Ninh từ 07h00 đến 13h00 ngày 20/12.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Bản Bạch Đàn xã Lâm Thủy từ 07h30 đến 13h00 ngày 21/12.
Các thôn Kim Tiền, Cồn Cùng xã Kim Thủy; Thôn Trảng Cau xã Văn Thủy; Đội Phú Cường thị trấn Nông trường Lệ Ninh từ 06h30 đến 13h00 ngày 21/12.
Xã Văn Thủy; Làng Thanh niên lập nghiệp, Bản Cây Bông xã Kim Thủy từ 06h30 đến 08h00 và từ 11h00 đến 13h00  ngày 21/12.
Xã Ngư Thuỷ Nam; Các thôn Hòa Bình, Sen Bình, Thanh Sơn, Sen Hạ, Thanh Sơn, Trầm Kỳ, Sen Trung Xã Sen Thủy; Thôn Làng mới xã Hưng Thủy; Khu khai thác titan xã Ngư Thủy Nam và xã Sen Thủy từ 06h30 đến 18h00 ngày 26/12.
 
4. Huyện Bố Trạch:
Tiểu khu 9 thị trấn Nông trường Việt Trung; Xóm Cà, Xóm Rẫy xã Tây Trạch từ 06h00 đến 17h30 ngày 21/12.
Các xã Đại Trạch, Nam Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, Hải Trạch, Phú Trạch, Sơn Lộc; Nhà máy gạch Tuynel số 1 Đại Trạch từ 06h30 đến 13h00 ngày 23/12.
 
5. Thị xã Ba Đồn:
Các thôn 2, 4 phường Quảng Phong thị xã Ba Đồn từ 06h00 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h00 ngày 17/12.
Xã Quảng Hải thị xã Ba Đồn từ 06h00 đến 17h00 ngày 17/12.
Các tổ dân phố Nhân Thọ, Ngoại Hải phường Quảng Thọ thị xã Ba Đồn từ 06h30 đến 11h00 ngày 18/12.
Các tổ dân phố 3, 6 phường Ba Đồn; các tổ dân phố Tiền Phong, Chính Trực Phường Quảng Long từ 06h30 đến 10h00 ngày 23/12.
 
6. Huyện Quảng Trạch:
Xã Quảng Thanh (trừ thôn Thanh Sơn, Phù Ninh) từ 06h00 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h00 ngày 17/12.
Các thôn Thanh Sơn, Phù Ninh xã Quảng Thanh; chòm 6,7, Cồn Ngữa xã Quảng Trường từ 06h00 đến 17h00 ngày 17/12.
Xã Quảng Đông từ 06h00 đến 15h00 ngày 17/12.
Thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân từ 06h30 đến 11h00 ngày 18/12.
 
7. Huyện Tuyên Hóa:
Các xã Mai Hóa, Phong Hóa, Đức Hóa, Thôn Tây Trúc xã Tiến Hóa từ 05h30 đến 13h00 ngày 26/12.
Thị trấn Đồng Lê; Các xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, Sơn Hóa, Nam Hóa, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa, Hương Hóa, Thanh Hóa, Thanh Thạch từ 05h30 đến 13h00 ngày 27/12.
Xã Lâm Hóa từ 05h30 đến 18h00 ngày 27/12.
 
8. Huyện Minh Hóa:
Thị trấn Quy Đạt; các xã Xuân Hoá, Hoá Sơn, Quy Hóa, Minh Hóa, Tân Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa, Yên Hóa, Hồng Hóa từ 05h30 đến 13h00 ngày 27/12.
Xã Hóa Hợp, Hóa Phúc, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Trọng Hóa, Dân Hóa; Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo từ 05h30 đến 18h00 ngày 27/12.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ bảy (đăng lại thứ hai tuần tới); Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH