.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018

.
15:28, Thứ Tư, 23/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch theo kế hoạch từ ngày 24/5/2018 đến ngày 30/5/2018 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Thôn Bắc Phú xã Quang Phú từ 05h00 đến 11h00 ngày 24/5.
Các tổ dân phố Bắc Hồng, Nam Hồng phường Phú Hải từ 05h00 đến 11h00 ngày 25/5.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Đồng Mỹ từ 06h00 đến 08h00 ngày 28/5.
Tổ dân phố 1 phường Bắc Lý từ 13h30 đến 15h30 ngày 29/5.
 
2. Huyện Lệ Thủy:
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh (trừ Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327); các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 05h30 đến 07h30 và từ 12h30 đến 14h30 ngày 24/5.
Đội 2, Đội 19/8, Xóm 327 thị trấn Nông trường Lệ Ninh; các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy từ 05h30 đến 14h30 ngày 24/5.
Thôn Trung Tân và khu vực khai thác Ti tan xã Sen Thủy từ 05h30 đến 08h30 ngày 26/5.
 
3. Huyện Bố Trạch:
Các thôn Tiền Phong, Đá Nhảy xã Thanh Trạch từ 06h00 đến 10h30 ngày 25/5.
 
4. Thị xã Ba Đồn:
Xã Quảng Văn (trừ một phần thôn Văn Phú); thôn Phù Trịch xã Quảng Lộc; thôn Hợp Hòa xã Quảng Hòa từ 05h30 đến 07h30 ngày 27/5.
Một phần thôn Văn Phú xã Quảng Văn từ 05h30 đến 11h00 ngày 27/5.
Tổ dân phố 1, 2, 5 phường Ba Đồn từ 05h00 đến 07h00 ngày 27/5.
Tổ dân phố Thuận Bài, Cầu, Cồn Két phường Quảng Thuận từ 05h00 đến 10h30 ngày 27/5.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ Bảy (đăng lại thứ Hai tuần tới); Website: www.quangbinh.gov.vn, https://pcquangbinh.cpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH
 
,