.
"Kiểm tra nồng độ cồn, cần biện pháp phù hợp để ngăn ngừa lây nCoV"

"Kiểm tra nồng độ cồn, cần biện pháp phù hợp để ngăn ngừa lây nCoV"

Tiến sỹ Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: Cần thực hiện các biện pháp bảo hộ phù hợp khi kiểm tra nồng độ cồn để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh.

09:42, 11/02/2020 (GMT+7)