.

Đón năm Dậu, ngắm tranh gà của triển lãm Đinh Dậu

Thứ Ba, 10/01/2017, 10:15 [GMT+7]

Năm thứ ba cùng thực hiện ý tưởng triển lãm vẽ con giáp chào đón năm mới, ngày 13 -1, nhóm họa sĩ G39 sẽ trở lại với công chúng với "Dậu Dome" tại Hà Nội. Cùng TTO ngắm trước một số tác phẩm gà của triển lãm.

 Tác giả: Đỗ Dũng
Tác giả: Đỗ Dũng
Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Tác giả: Hoàng Thị Phương Liên
Tác giả: Nguyễn Đình Vũ
Tác giả: Nguyễn Đình Vũ
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Tác giả: Nguyễn Hồng Quang
Tác giả: Nguyễn Hồng Quang
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
Tác giả: Nguyễn Quốc Thái
Tác giả: Nguyễn Quốc Thái
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải
Tác giả: Phạm Trần Quân
Tác giả: Phạm Trần Quân
 Tác giả: Tào Linh
Tác giả: Tào Linh
Tác giả: Trần Gia Tùng
Tác giả: Trần Gia Tùng

Theo C.K (Tuổi trẻ)