.

Hoàng hôn Nhật Lệ

Thứ Sáu, 29/01/2016, 16:16 [GMT+7]
        Ảnh: Lê Đức Thành (Hội viên Hội VH-NT Quảng Bình)
Ảnh: Lê Đức Thành (Hội viên Hội VH-NT Quảng Bình)