Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

  • 12:27 | Thứ Năm, 24/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 24/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” với sự tham gia của trên 100 đại biểu.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, Hội LHPN được phân công chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện tổ chức thực hiện dự án Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Đây là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Hội LHPN các cấp và các ban, ngành, địa phương thúc đẩy chăm lo đến đối tượng yếu thế là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS); thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng, phát triển cộng đồng.

Được thế thiết kế gồm 8 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, dự án 8 triển khai tại 11 xã và 8 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc 5 huyện (Minh Hoá, Tuyên Hoá,  Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ).

Đến thời điểm này, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban điều hành dự án cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Hội LHPN các huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dự án tại địa phương.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị.

Sau khi nghe giới thiệu tổng quan về nội dung dự án 8, hướng dẫn thực hiện quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong thực hiện dự án; việc triển khai các mô hình trong trường học, mô hình “Địa chỉ tin cậy-Nhà tạm lánh cộng đồng”; vai trò của chính quyền địa phương trong thực hiện các hoạt động tại cộng đồng…

Bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Diệp Thị Minh Quyết đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức thực hiện dự án 8 bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Quá trình triển khai cần gắn kết chặt chẽ dự án 8 với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực…

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 Ngọc Mai

tin liên quan

Quảng Trạch: Chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Giải pháp nào cho câu chuyện "người rơm"?

(QBĐT) - "Người rơm" là cách gọi những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh và châu Âu. 

Thực hiện 138 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo

(QBĐT) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Minh Hóa đã triển khai thực hiện 138 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo...