Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường:

Cùng chung tay bảo vệ môi trường

  • 08:43 | Thứ Bảy, 04/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Quảng Bình là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái để phục vụ cho sự phát triển bền vững. Trong những năm qua, bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), từng bước đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) luôn được tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều chuyển biến tích cực.
 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Phan Xuân Hào cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm giải quyết nhiều vấn đề về môi trường; gắn quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH phù hợp và đồng bộ với công tác BVMT để phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào tuyên truyền, giáo dục về BVMT nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân.
 
Các sở, ngành trong tỉnh cũng tăng cường kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp; các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đầu tư hạ tầng, thiết bị để xử lý các nguồn gây ô nhiễm. Nhờ vậy, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã tăng đáng kể, các nguồn gây ô nhiễm từng bước được kiểm soát.
 
Theo báo cáo của Sở TN-MT, hiện nay, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt 77,4% (trong đó khu vực đô thị đạt 91%); chất thải y tế được thu gom xử lý đúng quy định 100%; chất thải nguy hại cơ bản được kiểm soát và xử lý đúng quy định; nước thải đô thị tại TP. Đồng Hới đã thu gom xử lý được 60%, dự kiến đến năm 2022 sẽ thu gom xử lý đạt 100%.
 
Đáng chú ý là trách nhiệm về BVMT trong các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng lên. Có nhiều phong trào, hoạt động BVMT ở cơ sở phát huy rất tốt, nhất là các tổ chức hội, đoàn thể đã triển khai và duy trì có hiệu quả hoạt động thu gom rác thải, trồng cây xanh BVMT, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, hội viên và nhân dân. 
Các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch môi trường luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện.
Các hoạt động thu gom rác thải, làm sạch môi trường luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện.
Đặc biệt hàng năm, Quảng Bình luôn quan tâm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường và các sự kiện liên quan, như: Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam... nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về BVMT gắn bó với thiên nhiên.
 
Từ đó, cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng đối với cuộc sống; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị và tính cấp thiết của bảo vệ đại dương.
 
Hai năm trở lại đây, dù trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học... vẫn được các cấp, ngành, địa phương tổ chức với nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả, như: Tổ chức diễu hành, cổ động; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền nâng cao ý thức về BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên biển, hải đảo... tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng, các tuyến đường chính, khối phố hoặc nhà văn hóa xã, phường, thị trấn.
 
Các cơ quan truyền thông trong tỉnh và hệ thống loa truyền thanh cơ sở cũng đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên biển, hải đảo.
 
Các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể, trong đó nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước, phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng, ngõ xóm, làm sạch bờ biển, nơi công cộng. Một số đơn vị, địa phương còn tổ chức tọa đàm, thi tìm hiểu, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên biển, hải đảo cho các cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
 
Ông Nguyễn Xuân Dũng, Trưởng phòng Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT cho biết: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới đã tạo thành chuỗi hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường trên toàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức BVMT trong cán bộ và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.
 
"Riêng trong năm 2021, dịch Covid-19 phức tạp, nhiều địa phương bị giãn cách nhưng toàn tỉnh vẫn tổ chức được một số hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường với tổng số 5.563 người tham gia. Có 809 tin, bài, bản tin được phát, đăng tải; 2.266 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo; 2.561 tấn rác thải được xử lý; 4.992m kênh mương, cống rãnh được khơi thông, nạo vét; 130 nghìn cá giống và 400 nghìn tôm giống được thả tái tạo nguồn lợi thủy sản...", ông Dũng cho biết thêm.
 
Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.
 
Năm 2022 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng với việc Luật BVMT sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc BVMT hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.
 
Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tháng hành động vì môi trường, ngày 23/5/2022, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật BVMT, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với BVMT, thích ứng BĐKH. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. Đặc biệt là, tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường".
 
"BVMT là bảo vệ sự sống của chúng ta. Vì vậy, hãy cùng chung tay hành động bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị của tài nguyên thiên nhiên và môi trường biển, đảo. Tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động BVMT chung, phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH. Ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm môi trường, vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước", Phó Giám đốc Sở TN-MT Phan Xuân Hào nhấn mạnh.
 
Ngày 5/6 hàng năm được Liên Hợp quốc chọn là Ngày Môi trường thế giới kể từ Hội nghị thượng đỉnh về con người và môi trường năm 1972 tại thủ đô Stockholm-Thụy Điển. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH.
 
Anh Tuấn

tin liên quan

Giải bài toán rút bảo hiểm xã hội một lần: Lợi bất cập hại

Trước tình trạng nhiều người nghĩ đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần, các chuyên gia cảnh báo việc làm này khiến người lao động gặp khó khăn khi về già. Lúc này, gánh nặng đổ dồn lên vai con cháu và chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.  

Quân nhân mất liên lạc đã trở về nhà

(QBĐT) - Chiều 31/5/2022, thông tin từ xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) cho hay, quân nhân mất liên lạc nhiều ngày qua đã trở về nhà.

Yêu cầu chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe