Người dân hỏi, luật gia trả lời

  • 07:21 | Thứ Ba, 07/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hỏi: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều? Những nội dung quan trọng nào người dân tập trung tham gia đóng góp ý kiến?
Đại diện huyện Lệ Thủy tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại hội nghị do Hội Luật gia tỉnh tổ chức.
Đại diện huyện Lệ Thủy tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại hội nghị do Hội Luật gia tỉnh tổ chức.
Trả lời: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến đóng góp toàn dân lần này có bố cục gồm 16 chương, 236 điều, cụ thể:
 
Chương I: Quy định chung (gồm 12 điều, từ Điều 1-Điều 12).
 
Chương II: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai (gồm 14 điều, từ Điều 13-Điều 26).
 
Chương III: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (gồm 27 điều, từ Điều 27-Điều 53).
 
Chương IV: Địa giới hành chính, điều tra cơ bản về đất đai (gồm 6 điều, từ Điều 54-Điều 59).
 
Chương V: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gồm 17 điều, từ Điều 60-Điều 76).
 
Chương VI: Thu hồi đất, trưng dụng đất (gồm 12 điều, từ Điều 77-Điều 88).
 
Chương VII: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (gồm 15 điều, từ Điều 89-Điều 110).
 
Chương VIII: Phát triển quỹ đất (gồm 5 điều, từ Điều 111-Điều 115).
 
Chương IX: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (gồm 13 điều, từ Điều 116-Điều 128).
 
Chương X: Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gồm 18 điều, từ Điều 129-Điều 146).
 
Chương XI: Tài chính về đất đai, giá đất (gồm 12 điều, từ Điều 147-Điều 158).
 
Chương XII: Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (gồm 6 điều, từ Điều 159-Điều 164).
 
Chương XIII: Chế độ sử dụng các loại đất (gồm 49 điều, từ Điều 165-Điều 213).
 
Chương XIV: Thủ tục hành chính về đất đai (gồm 4 điều, từ Điều 214-Điều 217).
 
Chương XV: Giám sát; thanh tra, kiểm tra; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai (gồm 14 điều, từ Điều 218-Điều 231).
 
Chương XVI: Điều khoản thi hành (gồm 5 điều, từ Điều 232-Điều 236).
 
Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tính khả thi khi Luật Đất đai thông qua, ngày 31/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 
Tại khoản b, tiểu mục 2, mục II, Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP đã xác định 9 nội dung trọng tâm lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.
 
                                                                                                           Hội Luật gia tỉnh

tin liên quan

Những sai phạm về đất đai ở xã Bảo Ninh

(QBĐT) - Đi sâu tìm hiểu, Báo Quảng Bình còn phát hiện vấn đề quản lý đất đai ở địa phương này nhiều năm bị buông lỏng để hàng loạt sai phạm xảy ra, gây bức xúc trong dư luận, người dân gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị vượt cấp.

Sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, đẩy mạnh cải cách tư pháp

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các cấp tòa án đã chủ động, sáng tạo đề ra rất nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động tòa án.
 

Cục QLLT phát hiện 89 vụ vi phạm trong đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán

(QBĐT) - Trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cục QLTT đã kiểm tra 90 vụ, phát hiện 89 vụ vi phạm, đã xử lý 88 vụ với 100 hành vi vi phạm.