Hướng đi mới nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

  • 11:58 | Thứ Sáu, 03/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó, thí điểm mô hình sinh hoạt mới ở chi bộ đặc thù đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực và những bài học kinh nghiệm.
 
Chủ trương đúng, trúng thời điểm
 
Trên cơ sở kết quả 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) giai đoạn 2016-2020, ngày 21/9/2021, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU về “Sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) giai đoạn 2021-2025” gồm 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, trọng tâm là chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ”.
 
Với địa bàn rộng, địa hình đa dạng, trong tổng số 577 TCCSĐ với 76.693 đảng viên (ĐV), Quảng Bình có nhiều chi bộ mang tính chất đặc thù. Cụ thể, có 80 chi bộ (2.449 ĐV) ở địa bàn giáp biên giới; 127 chi bộ (3.344 ĐV) ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; 3 tổ chức đảng (316 ĐV) và các tổ chức, cơ quan, đơn vị có trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện đóng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; 1.043 chi bộ có từ 30-100 ĐV; 27 chi bộ có trên 100 ĐV, thậm chí trên 200 ĐV.
 
Đặc thù trên đã nảy sinh nhiều khó khăn trong sinh hoạt chi bộ, như: Tỷ lệ ĐV vắng sinh hoạt cao; việc thảo luận thiếu tập trung; triển khai thực hiện nghị quyết chưa kịp thời, đồng bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ…, việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ thường xuyên bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, sau một thời gian triển khai mô hình đảng bộ bộ phận đã bộc lộ những bất cập dẫn đến việc giải thể 59 đảng bộ.
 
Từ những kết quả, bài học kinh nghiệm trong xây dựng TCCSĐ TSVM giai đoạn 2016-2020 và thực tiễn tình hình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực, BTV Tỉnh ủy về chủ trương thí điểm một số hình thức mới trong sinh hoạt đảng đối với các chi bộ đặc thù. Đó là sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ khu dân cư có số lượng ĐV đông và sinh hoạt trực tuyến ở những chi bộ có ĐV thường xuyên làm nhiệm vụ ở địa bàn phân tán và thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.
Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là giải pháp quan trọng để đưa quê hương ngày càng phát triển.
Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là giải pháp quan trọng để đưa quê hương ngày càng phát triển.
Yêu cầu của việc thí điểm là nâng cao chất lượng sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ đối với một số tổ chức đảng có đông ĐV và ĐV thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, không đủ điều kiện để sinh hoạt trực tiếp toàn thể ĐV. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV.
 
Để việc thí điểm đạt các mục tiêu đề ra, ngày 21/10/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU về “Thí điểm tổ chức sinh hoạt đối với một số chi bộ đặc thù”. Hướng dẫn đã làm rõ về đối tượng thực hiện thí điểm sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng đối với đảng bộ huyện, thị xã, thành phố; thời gian, địa điểm, các bước tiến hành; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ theo quy định, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.
 
Về sinh hoạt chi bộ trực tuyến, bên cạnh quy định các chi bộ được áp dụng sinh hoạt trực tuyến, kết hợp sinh hoạt trực tuyến và trực tiếp, để bảo đảm an ninh trên không gian mạng, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU nêu cụ thể các nội dung không tiến hành sinh hoạt trực tuyến, gồm: Xem xét, quyết định công nhận cảm tình đảng, kết nạp ĐV, công nhận ĐV chính thức; xếp loại tập thể và cá nhân cán bộ, ĐV; công tác tổ chức-cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU được xem là “kim chỉ nam” để các chi bộ đặc thù thí điểm sinh hoạt chi bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và từng loại hình chi bộ.
 
Kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm
 
Qua 1 năm thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 9/13 đảng bộ cấp trên cơ sở lựa chọn 40 chi bộ sinh hoạt chi bộ tại tổ đảng và 4 chi bộ sinh hoạt trực tuyến.
 
Đảng bộ phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) có 19 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ tổ dân phố (TDP). Chi bộ TDP 2 có 209 ĐV, được chia làm 9 tổ đảng, là chi bộ có đông ĐV nhất, được chọn làm điểm. Đảng bộ phường đã chỉ đạo chi bộ TDP 2 sắp xếp 9 tổ đảng thành 3 liên tổ đảng, giao các đồng chí trong chi ủy phụ trách.
 
Qua thực hiện, bước đầu cho thấy chất lượng và thời gian sinh hoạt được bảo đảm. Việc sinh hoạt theo tổ đảng tạo cơ hội tham gia ý kiến nhiều hơn cho ĐV, tăng cường sự gắn bó, kết nối giữa các ĐV, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành để các đồng chí trong chi ủy, tổ trưởng tổ đảng trau dồi nâng cao năng lực.
 
Đồng chí Trương Thanh Kiếm, Bí thư Chi bộ TDP2 chia sẻ: “Sinh hoạt theo tổ đảng khá phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh bởi số lượng ĐV tham gia nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cũng giải quyết được vấn đề về sự quá tải hội trường khi số lượng ĐV quá đông. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn về thời gian, bất cập trong sinh hoạt chuyên đề, phát triển ĐV và công tác chỉ đạo, điều hành!”.
 
Đối với 4 chi bộ thực hiện thí điểm sinh hoạt trực tuyến, hình thức này đã tạo sự linh hoạt và phù hợp với hoạt động của đơn vị trong những thời điểm khó có thể tổ chức sinh hoạt chi bộ toàn thể. ĐV có điều kiện tham gia sinh hoạt, hầu hết đạt 100%, vừa tiết kiệm thời gian đi lại vừa có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, sinh hoạt trực tuyến đã góp phần quan trọng tránh sự “đứt gãy” trong sinh hoạt chi bộ, tạo thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ổn định, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
 
Cùng với những kết quả bước đầu, mô hình sinh hoạt mới ở chi bộ đặc thù cũng nảy sinh một số hạn chế, vướng mắc, như: Việc sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng kéo dài thời gian và tăng số lần dự họp, đầu tư nhiều thời gian, công sức của chi ủy, bí thư và phó bí thư. Một số đồng chí trong cấp ủy được phân công chủ trì sinh hoạt tại tổ đảng năng lực còn hạn chế nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.
 
Cùng một nội dung nhưng tổ chức nhiều lượt sinh hoạt tại các tổ đảng khác nhau nên bên cạnh ý kiến phát biểu còn trùng lặp giữa các tổ đảng và ĐV, toàn thể ĐV cũng đồng thời không được nghe đầy đủ ý kiến để cùng thảo luận, thống nhất. Việc ban hành nghị quyết hoặc kết luận hội nghị của chi bộ có lúc có khi còn chậm do phải tổ chức hội nghị chi ủy mở rộng để thống nhất nội dung trước khi ban hành.
 
Đối với sinh hoạt trực tuyến, tình trạng internet ở một số điểm cầu khu vực vùng sâu vùng xa còn hạn chế đã gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sinh hoạt.
 
Trao đổi về thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt mới ở chi bộ đặc thù, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Bên cạnh những kết quả tích cực và những hạn chế cần tháo gỡ, nhiều kinh nghiệm đã được rút ra. Đó là cấp ủy các cấp phải luôn coi trọng công tác quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, chủ trương của BTV Tỉnh ủy trong thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt đối với chi bộ đặc thù để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, cấp ủy và ĐV; nắm rõ mục đích để có giải pháp khắc phục những bất cập nảy sinh và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
 
Cấp ủy, nhất là đồng chí bí thư chi bộ phải không ngừng nâng cao trách nhiệm và năng lực. Quá trình triển khai cần kịp thời nắm bắt, bổ sung, sửa đổi quy chế để phù hợp với thực tiễn đồng thời bảo đảm các nguyên tắc của Đảng. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, hướng dẫn của cấp trên và cơ quan chuyên môn nhằm bảo đảm chất lượng sinh hoạt, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “Nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng, trọng tâm là chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ” như Kế hoạch số 31 của BTV Tỉnh ủy đã ban hành.
 
“Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tiếp tục được nghiên cứu để tháo gỡ, nhưng điều quan trọng nhất là các chi bộ thực hiện thí điểm mô hình sinh hoạt mới đã khắc phục được những khó khăn, bất cập, duy trì có nền nếp và bảo đảm chất lượng sinh hoạt chi bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và ĐV. Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn mở rộng diện thí điểm các mô hình sinh hoạt mới theo tinh thần Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông ĐV”, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm cho biết thêm.
 
Từ kết quả mô hình thí điểm của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và TP. Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn triển khai trong toàn quốc. Ngày 27/12/2022, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông ĐV.
Ngọc Mai 

tin liên quan

Báo chí cần nhanh hơn, nhạy hơn, chuyên nghiệp hơn và sát thực tiễn hơn

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023 - hoạt động truyền thống đầu năm mới của những người làm báo trong cả nước.
 

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 

Chương trình đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

(QBĐT) - Đó là nội dung đánh giá của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi giám sát "Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" tại TP. Đồng Hới vào chiều nay, 31/1.