Hướng về cơ sở, tạo ra những "sản phẩm" cụ thể, thiết thực

  • 06:06 | Thứ Năm, 02/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - “Bám sát nhiệm vụ chung của tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở để tạo ra những “sản phẩm”, kết quả cụ thể, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là nguồn động lực, tạo đà vững chắc để Mặt trận các cấp gặt hái thành quả cao hơn trong những năm tiếp theo”. Đó là khẳng định của đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khi trao đổi với phóng viên về thành quả hoạt động công tác Mặt trận năm 2022.
 
Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2022 đó là Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền hoạt động của Mặt trận qua internet, facebook, zalo, “Trang cộng đồng” Fanpage của Ủy ban MTTQVN được triển khai thực hiện ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã), góp phần tăng tính tương tác, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng xã hội.
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với các ban quản lý dự án hướng dẫn Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 14 hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án trọng điểm của quốc gia đi qua địa bàn tỉnh và của tỉnh. Thông qua đó, người dân được cung cấp thông tin về dự án, trao đổi những ý kiến, đề xuất, kiến nghị đối với các ban quản lý các dự án và chính quyền địa phương, nhất là về công tác bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm phát huy dân chủ trong nhân dân, tạo sự đồng thuận và tăng tính khả thi của các dự án.
 
Thực hiện sáng tạo, hiệu quả chuỗi hoạt động gắn kết trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với công tác giảm nghèo bền vững là điểm nhấn của Mặt trận các cấp trong năm 2022. Theo đó, toàn tỉnh đang duy trì hiệu quả 534 mô hình điểm của Mặt trận 3 cấp về thực hiện cuộc vận động.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân trao bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQVN cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.
Thực hiện các mô hình, nhân dân đã tích cực tham gia hiến đất, hiến cây và ủng hộ tiền với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Việc duy trì hiệu quả nhiều mô hình hay và các hoạt động thiết thực khác đã làm cho bộ mặt khu dân cư (KDC) ngày càng khang trang, khởi sắc, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới, linh hoạt trong tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã lựa chọn giám sát các chuyên đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, như: Việc giải quyết một số vụ việc về bảo vệ môi trường tại một số địa phương, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, địa phương…
 
Để phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm tính hiệu quả, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã giám sát qua các hình thức khác nhau đối với mỗi nội dung, gồm: Qua nghiên cứu báo cáo, thành lập đoàn giám sát trực tiếp, khảo sát thực tế phục vụ nội dung giám sát. Qua giám sát, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng báo cáo và kiến nghị đến UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm duy trì tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân về thực hiện quy định pháp luật bảo vệ môi trường của chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã.
 
Mặt trận các cấp đã triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ sáng tạo, bằng sản phẩm cụ thể, thiết thực. Trong năm 2022, bên cạnh phối hợp trao quà Tết cho người nghèo trị giá trên 53 tỷ đồng, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ, phối hợp làm mới, sửa chữa 184 nhà “Đại đoàn kết” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trị giá gần 20 tỷ đồng.
 
Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ, Quỹ An sinh xã hội tỉnh số tiền hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ làm nhà ở, nhà cộng đồng tránh lũ kết hợp lớp học cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, nhà cộng đồng tránh lũ kết hợp nhà văn hóa cộng đồng, công trình “Nước ngọt vùng biên” và nhiều công trình an sinh khác bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
 
Xác định củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận; tập trung nâng cao hoạt động của Ban công tác Mặt trận KDC; phát huy vai trò của các vị ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp, đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình, hành động đã đề ra.
 
Đến nay, có 3 hội đồng tư vấn cấp tỉnh với 15 thành viên, 12 ban tư vấn cấp huyện với 60 thành viên và 65 tổ tư vấn cấp xã với 350 thành viên. 3 hội đồng tư vấn cấp tỉnh đã tích cực tham mưu, tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh trong việc góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án luật và các văn bản liên quan; đặc biệt, đã thực hiện 6 cuộc khảo sát chuyên đề tại cơ sở. Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ sở, Mặt trận các cấp đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo tổ chức triển khai các hoạt động để tạo ra những “sản phẩm”, kết quả cụ thể, thiết thực.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các tầng lớp nhân dân đồng thuận cao và hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận, các tổ chức thành viên chủ trì và phát động.
 
Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cùng với đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ người nghèo, an sinh xã hội, Mặt trận các cấp sẽ tập trung huy động nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm tại các vùng còn nhiều khó khăn, chung tay cùng cấp ủy đảng, chính quyền giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Mặt trận các cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu khẳng định: “Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, Mặt trận các cấp đã rất nỗ lực đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, là lực lượng nòng cốt góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022”.
Hiền Chi

tin liên quan

Chương trình đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục

(QBĐT) - Đó là nội dung đánh giá của đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi giám sát "Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" tại TP. Đồng Hới vào chiều nay, 31/1.

Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân như những đợt sóng lớn đánh thẳng vào ý chí, sự kiên trì của chính giới và quân sự Mỹ trong mục tiêu theo đuổi chiến tranh xâm lược Việt Nam.
 

Những cống hiến to lớn, xuất sắc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đối với sự nghiệp cách mạng

(QBĐT) - Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành Đề cương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023). Báo Quảng Bình điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản đề cương.