Làm theo Bác bằng những việc thiết thực

  • 06:15 | Thứ Hai, 30/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã Quảng Thủy (TX. Ba Đồn) đã phát động và xây dựng thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Đảng bộ xã Quảng Thủy có 182 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ. Thời gian qua, Đảng ủy xã Quảng Thủy đã bám sát sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của địa phương.
 
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác, Đảng ủy xã đã triển khai rất cụ thể việc xây dựng bản đăng ký làm theo Bác của tập thể và cá nhân nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương học trước, làm theo trước của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt từ xã xuống cơ sở, vai trò gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên.
 
Đảng viên ở chi bộ các thôn đã làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực gắn với thực hiện phong trào thi đua, phát huy được vai trò, sức mạnh của nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Nếu như năm 2016, xã Quảng Thủy có 122 hộ nghèo, chiếm 18,8%, 221 hộ cận nghèo, chiếm 31,4%, thì đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới là 4 hộ, chiếm 0,6%, cận nghèo 8 hộ, chiếm 1,2%. Quảng Thủy là xã khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp nhất TX. Ba Đồn.
Hơn 90% tuyến đường ở xã Quảng Thủy được trồng hoa và lắp bóng đèn chiếu sáng.
Hơn 90% tuyến đường ở xã Quảng Thủy được trồng hoa và lắp bóng đèn chiếu sáng.

Cùng với đó, Đảng bộ xã Quảng Thủy tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn. Hàng năm, các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; việc thực hiện được kiểm tra, đôn đốc tại các cơ quan, đơn vị.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Với mô hình “xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp”, đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 90% các tuyến đường được nhân dân trồng hoa, lắp bóng điện chiếu sáng, riêng thôn Thượng Thủy có 100% các tuyến đường có điện cao áp chiếu sáng. Với mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ nhân ái”, trong năm 2021, đã tiết kiệm được số tiền trên 350 triệu đồng để giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, phát triển sản xuất...
 
Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Quảng Thủy đã kêu gọi, huy động các nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kênh thoát nước, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, trường học… trị giá gần 10 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, từng bước xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, có 107 hộ dân tham gia hiến hơn 2.400m2 đất, hơn 1.100m hàng rào và hàng nghìn ngày công...
 
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thủy Nguyễn Hải Thường chia sẻ, xã luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để tập trung giải quyết. Đồng thời, luôn phát huy vai trò nêu gương, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân của cán bộ, công chức; thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.
 
Thời gian tới, Đảng bộ xã Quảng Thủy sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về việc học và làm theo Bác tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc, kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng được nhân rộng, thiết thực và hiệu quả.
 
X.Phú

tin liên quan

Quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị 'Về luân chuyển cán bộ'

Ngày 28/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị "Về luân chuyển cán bộ" theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.
 

Quốc hội sẽ thảo luận về quy hoạch, nợ xấu, quyết toán ngân sách

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 3 (từ 30/5-3/6), Quốc hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng; trong đó dành cả ngày đầu thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.
 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

Việc đặt tên thôn, tổ dân phố được thực hiện trong quy trình lập hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới, sáp nhập thôn, tổ dân phố.