Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

  • 06:19 | Thứ Năm, 26/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 20/5/2022, Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quy định số 663-QĐ/TU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Xem toàn văn Quy định số 663-QĐ/TU tại đây

Baoquangbinh.vn

tin liên quan

Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" cần phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, ngày 25/5/2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
 

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

(QBĐT) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy khối.