Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

  • 07:28 | Thứ Ba, 21/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Nhà hát Lớn Hà Nội.
Các đại biểu dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội (26/11/1962). Ảnh tư liệu: TTXVN
Các đại biểu dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III nồng nhiệt đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự Đại hội (26/11/1962). Ảnh tư liệu: TTXVN
Triển lãm ảnh là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, giới thiệu về sự kiện 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức.
 
Dự kiến có khoảng 80 bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. Triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) có hai nội dung chính. Đó là ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật. Trong đó, ảnh tư liệu gồm những hình ảnh về bản Đề cương về văn hóa Việt Nam; hình ảnh về Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai năm 1948 và Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; những hình ảnh tư liệu về Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  văn nghệ sỹ.
 
Nội dung ảnh nghệ thuật gồm các hình ảnh về những thành tựu trong gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam; các hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật những năm gần đây...
 
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề cương về văn hoá Việt Nam ra đời năm 1943, do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. Sau 80 năm, những tư tưởng của Đề cương văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.
 
Nhằm tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn to lớn của Đề cương về văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).
 
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 trong thời gian 80 năm qua.
 
Qua đó cũng khẳng định tầm nhìn xa, trông rộng của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử vô cùng to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng.
Theo TTXVN/Báo Tin tức

tin liên quan

Ra mắt bộ sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng gia đình tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách gồm 3 cuốn, nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn đa chiều, đầy đủ và toàn diện về một vị tướng tài ba của quân đội.

Áo dài Việt Nam mở màn ấn tượng tại sự kiện thời trang tại London

Bộ sưu tập áo dài chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh gây ấn tượng với các họa tiết mang tính biểu tượng và các địa danh nổi tiếng của hai nước.

"Bồi thêm cảm xúc, thúc đẩy đam mê"

(QBĐT) - Vẽ ngay tại hiện trường (trực họa) bằng bút pháp tả thực và tùy theo cảm xúc, ý tưởng sáng tạo mà hoàn thiện tác phẩm đang là trào lưu thu hút nhiều họa sĩ trong Phân hội Mỹ thuật, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh tham gia.