Thực hiện tốt chương trình "Tiếp sức đến trường năm học 2022-2023"

  • 11:40 | Thứ Sáu, 24/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 24/6, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Vinh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KH, KT, XDXHHT) trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch về các nội dung đề ra.
 
Tổ chức hội các cấp được kiện toàn, ổn định và sớm đi vào hoạt động nền nếp. Một số đơn vị, địa phương đã thành lập tổ chức hội và phát triển hội viên. Công tác tham mưu, tuyên truyền KH, KT, XDXHHT được quan tâm, đẩy mạnh và có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào.
 
Công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học được tiếp tục quan tâm và thực hiện, huy động được từ nhiều nguồn của nhiều tổ chức, cá nhân đối với công tác khuyến học.
 
Tính đến tháng 6/2022, tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt hơn 47,68 tỷ đồng, trong đó, 6 tháng đầu năm cấp tỉnh huy động hơn 3,8 tỷ đồng; cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, giáo viên dạy giỏi, thi đạt giải cao trong các kỳ thi do bộ, ngành Trung ương tổ chức và người lớn đạt thành tích cao trong tự học thành tài và học tập suốt đời với tổng số tiền 7 tỷ đồng với 65.421 suất (trong đó, Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng, trao học bổng trị giá 58 triệu đồng; Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở khen thưởng, trao học bổng là 6.951 triệu đồng).
Đại biểu tham gia thảo luận.
Đại biểu tham gia thảo luận.
Với sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác KH, KT, XDXHHT được đẩy mạnh nên nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác KH, KT, XDXHHT được nâng lên rõ rệt.
 Đại biểu tham gia thảo luận.
Đại biểu tham gia thảo luận.
Tuy nhiên, phong trào XD XHHT, học tập suốt đời chưa đồng bộ, chưa mạnh ở một vài địa phương trong tỉnh; một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác khuyến học; nhiều hội cơ sở hoạt động cầm chừng; phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo còn hạn chế; hình thức huy động quỹ khuyến học chưa phong phú; mức khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo, khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên giỏi còn thấp; chưa quan tâm khen thưởng cho người lớn có sáng kiến, thành tích cao trong tự học thành tài…
 
Để làm tốt hơn công tác KH, KT, XDXHHT, hội nghị cũng nêu ra 10 nhiệm vụ chủ yếu cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, hội sẽ rà soát các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 để tập trung chỉ đạo hoàn thành và vượt mức kế hoạch; tiếp tục củng cố và thành lập tổ chức hội ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức hội ở các đơn vị có tổ chức Đảng; vận động, phát triển hội viên, phấn đấu 80% đảng viên tham gia hội viên Hội Khuyến học.
 
Hội cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường; thực hiện tốt chương trình tiếp sức đến trường năm học 2022-2023; phối hợp với các nhà tài trợ Vòng tay Thái bình (SEEDS), Quỹ Thiện Tâm, Viettel, Odon Vallet, Báo Asahi, PNV, Oxalis… làm tốt công tác trao học bổng khuyến học…
 
Hương Trà

tin liên quan

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển ĐH từ 22/7 đến 20/8

Theo văn bản mới nhất của Bộ Giáo dục-Đào tao, từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ ngày 20/8/2022, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đảm bảo cấp cứu y tế và phòng, chống dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về triển khai công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Lãnh đạo ngành giáo dục 63 tỉnh, thành phố thảo luận chiến lược phát triển

Đây là Hội nghị các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sau gần 2 năm dịch COVID-19, cho nên, càng có ý nghĩa quan trọng hơn trong việc thảo luận, thực hiện các chiến lược của ngành giáo dục.