Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản

  • 10:52 | Thứ Tư, 13/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành công văn số 377-CV/TU ngày 05/7/2022 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản gửi các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy.
 
Nội dung công văn như sau:
 
Trong những năm qua, nhất là sau khi thực hiện Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản”, hoạt động đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản ngày càng được tăng cường; chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, tính công khai, minh bạch trong xử lý tài sản tiếp tục được nâng cao; giá tài sản bán được cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, đóng góp vào thu ngân sách nhà nước; góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Tuy nhiên, hoạt động đấu giá tài sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc xác định giá để làm giá khởi điểm tài sản đấu giá có lúc còn chưa sát với giá thị trường; xuất hiện một số cuộc đấu giá có giá trúng đấu giá cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án.
 
Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đấu giá tài sản, khắc phục những khó khăn, hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:
 
1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua”, Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất”.
 
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Có biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Quán triệt, chỉ đạo người có tài sản lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá.
 
Chú trọng rà soát các điều kiện của người tham gia đấu giá bảo đảm theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư. Chỉ đạo cơ quan được giao tổ chức đấu giá phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau, như: Doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá do cùng một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối,... 
 
Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về “Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản” nhằm đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch.
 
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đấu giá tài sản, việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản, tài sản công có giá trị lớn. 
 
Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá. Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu cơ chế tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hoạt động đấu giá tài sản.
 
4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan. Trong đó, chú trọng nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với giá thị trường.
 
Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.
 
Baoquangbinh.vn
 

tin liên quan

Cho rừng mãi xanh

(QBĐT) - Trải qua nhiều cương vị trong quá trình công tác, từ năm 2014 đến nay, Bí thư Chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP. Đồng Hới Nguyễn Sỹ Doãn luôn sát cánh cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh giữ rừng trên địa bàn, cho những cánh rừng mãi xanh. 

Bế mạc phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, cuối giờ sáng 12/7, phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc. Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, 6 nội dung đề ra đã được xem xét kỹ lưỡng, đạt được sự thống nhất, đồng thuận cao.
 

Phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

(QBĐT) - Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song mối quan hệ hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) vẫn được duy trì nghiêm túc, có hiệu quả.