Kết luận kỳ họp thứ XVI của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

  • 10:07 | Thứ Ba, 12/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 29/6/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ XVI do đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể: xem xét báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc kết luận giải quyết tố cáo đảng viên. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành chủ trì kỳ họp
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành chủ trì kỳ họp

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu một số tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát các văn bằng, quyết định kết nạp đảng viên để xử lý theo quy định.

Xem xét Báo cáo kết quả giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: các đồng chí Nguyễn Văn Ước, Đoàn Anh Tuấn còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong việc tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Ước, đồng chí Đoàn Anh Tuấn và một số cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Về báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Tuyên Hóa, Quảng Trạch; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng nêu trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Đại biểu dự kỳ họp
Đại biểu dự kỳ họp

Đối với báo cáo kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Quảng Ninh, Quảng Trạch; Đảng ủy Quân sự tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra tài chính đảng của UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp thứ XVI, UBKT Tỉnh ủy cũng đã thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Ngọc Mai

tin liên quan

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 25 đến 27/7/2022

(QBĐT) - Sáng nay, 12/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo giới thiệu nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tuổi trẻ Tuyên Hóa thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp sáng tạo

(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, Huyện đoàn Tuyên Hóa đã nỗ lực, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sát với thực tiễn, nhờ đó, hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng hội vững mạnh toàn diện

(QBĐT) - Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Huyện ủy, các cấp ủy đảng, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, Hội CCB huyện Lệ Thủy đã đoàn kết, giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng xây dựng hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn...