Mô hình khu dân cư kiểu mẫu:

Những hiệu quả bước đầu

  • 08:54 | Thứ Sáu, 14/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Triển khai mô hình điểm cấp tỉnh khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu (KM) và đô thị văn minh kiểu mẫu (ĐTVMKM) trong điều kiện ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ lịch sử năm 2020 và đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, sáng tạo của Mặt trận các cấp, sau hơn 1 năm triển khai, các mô hình cơ bản đạt những chỉ tiêu theo lộ trình, bộ mặt KDC ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. 
 
Khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư
 
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, người tâm huyết, luôn quan tâm chỉ đạo, theo dõi sâu sát quá trình triển khai thực hiện các mô hình điểm cho hay: “Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, đề án xây dựng mô hình điểm KDC NTM, NTMKM và ĐTVMKM giai đoạn 2020-2025 đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ.
 
Qua triển khai mô hình điểm, Mặt trận các cấp đã có những cách làm sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn tại KDC. Từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp nhờ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tất cả đã tạo nên nguồn động lực, khơi dậy tiềm năng sức mạnh của cộng đồng dân cư, khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn KDC”.
 
Thực hiện đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức khảo sát 16 KDC ở 8 huyện, thị xã, thành phố để chọn lại 8 KDC, mỗi đơn vị cấp huyện 1 KDC. Theo đó, đề án có 4 loại mô hình: 2 KDC NTM ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, Minh Hóa và bản Xà Khía, xã Lâm Thủy, Lệ Thủy); 2 KDC NTM ở vùng có đông đồng bào Công giáo (thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, Bố Trạch và thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, Tuyên Hóa); 2 KDC NTMKM ở vùng đồng bằng (thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, Quảng Ninh và thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, Quảng Trạch); 2 KDC ĐTVMKM (tổ dân phố 3, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới và khu phố 2, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn).
 
Sau khi chọn được mô hình điểm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã cử lãnh đạo, cán bộ Ban Phong trào phụ trách các mô hình cùng với Mặt trận cấp huyện, cấp xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận KDC các bước từ xây dựng kế hoạch, ra mắt mô hình và triển khai hoạt động; đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các nguồn lực để giúp các KDC sớm hoàn thành NTM, NTMKM và ĐTVMKM. 
Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các KDC hoàn thành tiêu chí về nhà ở.
Ủy ban MTTQVN tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các KDC hoàn thành tiêu chí về nhà ở.

 Sức lan tỏa của đề án

Ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận nhiều địa phương rất quan tâm đến công tác chỉ đạo và phối hợp thực hiện mô hình. Điển hình như Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới, huyện Minh Hóa và TX. Ba Đồn đã chủ động, sáng tạo xây dựng đề án, chọn mỗi xã, thị trấn mỗi KDC xây dựng mô hình điểm của cấp huyện.
 
Đảng ủy phường Ba Đồn ra nghị quyết về xây dựng mô hình KDC ĐTVMKM; Đảng ủy, chính quyền xã Trọng Hóa quan tâm, sâu sát từng nội dung tiêu chí để chỉ đạo, phối hợp vận động nhân dân thực hiện hiệu quả. Ủy ban MTTQVN một số địa phương đã chủ động, sáng tạo, căn cứ đề án của tỉnh để tổ chức khảo sát, xây dựng đề án cấp huyện. Từ mô hình cấp tỉnh, Mặt trận cấp huyện đã triển khai được 59 mô hình cấp huyện; trong đó, có một số địa phương đã triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn còn lại.
 
Chia sẻ về kết quả nhân rộng đề án trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới Trần Thanh Sơn cho biết: “Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 19 mô hình KDCKM theo đề án mới; trong đó, có 13 mô hình KDC ĐTVMKM tại các phường, 6 mô hình KDC NTMKM tại các xã. Mỗi xã, phường triển khai 1 mô hình điểm. Riêng Ủy ban MTTQVN phường Đồng Phú đã nhân rộng thêm 2 KDC, Ủy ban MTTQVN phường Bắc Lý và phường Bắc Nghĩa mỗi địa phương nhân rộng thêm 1 KDC. Các mô hình điểm được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực với vai trò là chủ thể trong xây dựng NTM, ĐTVM, tạo diện mạo mới khang trang tại các KDC”. 
Đường tranh bích hoạ xây dựng KDC DTVMKM tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới.
Đường tranh bích họa xây dựng KDC ĐTVMKM tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới.

 Những con số biết nói

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa cho biết: “Xác định việc thực hiện đề án mô hình điểm của tỉnh có ý nghĩa thiết thực với các KDC, Ủy ban MTTQVN huyện tiến hành nhân rộng tại 14 KDC của 14 xã, thị trấn.
 
Đến nay, các KDC đã xây dựng được 71km đường điện thắp sáng đường quê với trị giá 4,2 tỷ đồng và 42 tuyến đường hoa với trị giá 2,5 tỷ đồng, hoàn toàn do nhân dân tự đóng góp và chăm sóc. Trong 14 KDC được chọn làm điểm cấp huyện, có 8 KDC đã đạt chuẩn các tiêu chí, các KDC có tiêu chí chưa đạt hiện nay tăng lên ít nhất 3 tiêu chí đạt. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa cũng đã lồng ghép các nguồn cứu trợ để hỗ trợ 129 hộ chăn nuôi bò lai, 32 hộ cải tạo vườn tạp để xây dựng mô hình vườn mẫu tại các KDC, vươn lên phát triển sản xuất, thoát nghèo”.
 
Triển khai thực hiện đề án tại 8 KDC, Mặt trận các cấp đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để giúp các KDC hoàn thành các nội dung, tiêu chí của mô hình điểm. Đến nay, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 125 nhà “Đại đoàn kết” với trị giá hơn 6 tỷ đồng. Riêng bản La Trọng 1 (xã Trọng Hóa) và bản Xà Khía (xã Lâm Thủy) 102 nhà và đã hoàn thành tiêu chí về nhà ở cho các hộ dân. Mặt trận các cấp đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong các KDC xây dựng mới 15 vườn mẫu, xây dựng mới và duy trì được 42 mô hình phát triển kinh tế.
 
Tỷ lệ hộ nghèo tại các KDC giảm bình quân gần 4%, số hộ khá và giàu ngày càng tăng (tại một số KDC, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng trên 70%). Trong năm 2021, 8 KDC đều đạt danh hiệu “KDC văn hóa”; không có người vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các KDC đã lắp đặt mới 50 camera giám sát an ninh trật tự; xây dựng được 18 tuyến đường và vỉa hè kiểu mẫu với chiều dài 7,2km, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; xây dựng các công trình thắp sáng đường quê dài 8,8km. Các KDC đã huy động trên 15.000 ngày công để làm vệ sinh môi trường, trồng cây, làm hàng rào, làm đường điện; vận động nhân dân hiến trên 1ha đất và 1.500 loại cây các loại; trang bị 1.260 thùng đựng rác mới cho các hộ gia đình khó khăn… 
 

“Nhằm tiếp tục nhân rộng, lan tỏa đề án xây dựng mô hình điểm KDC NTM, NTMKM và ĐTVMKM, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để triển khai mô hình gắn với thực hiện nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”.

Cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ban điều hành với ban cán sự và các tổ chức, đoàn thể, các KDC luôn xác định và kiên trì phương châm vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng mô hình NTM, NTMKM, ĐTVMKM”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Quang Minh nhấn mạnh.

Hiền Chi

 
 
 
 

tin liên quan

Học tập Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thực tiễn công tác dân vận hiện nay

(QBĐT) - Là học trò xuất sắc và gần gũi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn hiểu rõ và thấm nhuần sâu sắc tư tưởng "trọng dân", "lấy dân làm gốc" của các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc. Yếu tố nhân dân luôn bám rễ sâu trong tư tưởng, đạo đức sáng ngời và tư duy quân sự sắc bén, thiên tài của ông. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ góp phần quan trọng để làm tốt hơn công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay.

Quảng Trạch: Gặp mặt các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng chòm

(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch tổ chức gặp mặt 346 đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng chòm trên địa bàn huyện. 

Thông qua quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(QBĐT) - Vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, quy hoạch tỉnh đã chủ trì phiên họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.