Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

  • 17:22 | Thứ Năm, 13/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 13/1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác KT, GS, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) 2 cấp huyện Quảng Ninh đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các văn bản quy định về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS kịp thời; tăng cường KT, GS các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

xcv
Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác KT, GS.

Năm 2021, cấp ủy các cấp huyện Quảng Ninh đã kiểm tra 75 tổ chức đảng và 756 đảng viên, giám sát 57 tổ chức đảng và 639 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra; có 57 tổ chức đảng và 639 đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát, không có tổ chức và đảng viên nào có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật 1 đảng viên, đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 4 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 43 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các thông báo kết luận và kiến nghị sau KT, GS được UBKT 2 cấp coi trọng nhằm kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KT, GS và kỷ luật Đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác KT, GS, kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt của một số tổ chức đảng cơ sở, chi bộ còn thiếu thường xuyên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác KT, GS thời gian tới. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, tỉnh về công tác KT, GS; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS. Cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với UBKT các cấp; khảo sát nắm chắc đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên nhằm kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng.

Thanh Hải

tin liên quan

Đánh giá kết quả thực hiện "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Tổ chức trọng thể Lễ tang nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn

Sáng 13/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Quảng Trạch: Gặp mặt các bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng chòm

(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch tổ chức gặp mặt 346 đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng chòm trên địa bàn huyện.