Đánh giá kết quả thực hiện "Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" năm 2021

  • 14:09 | Thứ Năm, 13/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
 
Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí: Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ban dân vận các cấp đã vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước, là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 Toàn cảnh hội nghị trực tuyến qua màn hình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến qua màn hình.
Công tác dân vận của hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Sau 1 năm thực hiện chủ đề công tác “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày càng nền nếp, phát huy dân chủ trực tiếp, nhất là trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của hệ thống dân vận trong năm 2021.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Đồng chí đã nhấn mạnh về 5 nhiệm vụ trọng tâm và tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, ngành dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tích cực đóng góp cho quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng và các ý kiến thảo luận của đại biểu.
 
Ban Dân vận Trung ương sẽ cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo, thảo luận tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo, xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác, chỉ đạo toàn hệ thống dân vận triển khai thực hiện trong năm 2022. 
Hiền Chi

tin liên quan

Xung kích, sáng tạo và hội nhập

(QBĐT) - Tròn 20 năm kể từ ngày thành lập (18/1/2002 - 18/1/2022), tuổi trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh luôn xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với các hoạt động an sinh xã hội.
 

Đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại kỳ họp

(QBĐT) - Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 4 đến 11/1/2021 với hình thức trực tuyến. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực đóng góp nhiều nội dung quan trọng.
 

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 13/1, tại thủ đô Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.