icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022

  • 14:51 | Thứ Tư, 12/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 12/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó trưởng ban chủ trì, điều hành hội nghị. Hội nghị được kết nối với 63 điểm cầu trong cả nước với gần 2.600 đại biểu tham gia.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hội nghị với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương…   

Năm 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, tránh dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Ngành đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực và cải cách tư pháp (CCTP), cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Ngành Nội chính Đảng đã khẳng định bản lĩnh, sự quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với tinh thần “không dừng, không nghỉ”, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCTN, tiêu cực.

Nổi bật là ngành đã tham mưu, đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, PCTM và CCTP. Thông qua công tác tham gia ý kiến về công tác cán bộ, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh.

Ngành cũng đã thực hiện nền nếp, có hiệu quả nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương và Ban Chỉ đạo CCTP các tỉnh, thành phố, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cũng như công tác PCTN, tiêu cực và CCTP.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình.

Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực. Trong năm, ngành đã ban hành 2 bộ tài liệu cùng nhiều văn bản quan trọng, các hội nghị để hướng dẫn nghiệp vụ, kinh nghiệm về PCTN, tiêu cực và chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ; tổ chức bộ máy từng bước được củng cố, kiện toàn, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững. Vị thế, uy tín của ngành Nội chính Đảng ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Báo cáo cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân, đồng thời nêu lên 10 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó nhấn mạnh một số nội dung, như: Ban Nội chính chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP, nhất là Quy định số 32 QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư; Kết luận số 05-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư; Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các nội dung quan trọng khác.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận 6 kết quả nổi bật của ngành Nội chính Đảng đạt được trong năm 2021; đồng thời đề xuất 5 định hướng về công tác Nội chính Đảng cần thực hiện tốt trong năm 2022.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương lưu ý một số nội dung về việc tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện các đề án quan trọng của Trung ương. Tham mưu, đề xuất các nội dung về mô hình cơ quan chuyên trách về PCTN; xây dựng cơ quan PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Chú trọng công tác kiểm soát PCTN, tiêu cực trong điều tra, xét xử, thi hành án. Chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo về PCNT theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư, không để công tác PCTN chùng xuống, không ngừng, không nghỉ. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo: thực hiện phát hiện tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, thi hành án, kiểm toán, điều tra truy tố… Nâng cao hiệu quả, đôn đốc kiểm tra, giám sát về công tác nội chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các vụ việc liên quan các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, mua sắm tài sản công, đất đai… 

Ngọc Mai

tin liên quan

Lại có thêm 103 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 11/01/2022 đến 6 giờ ngày 12/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 103 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 81 ca cộng đồng tại nhiều địa bàn; trong ngày có 43 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Phiên tiếp dân định kỳ tháng 1/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy diễn ra vào ngày 17/1

(QBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa có công văn số 366-CV/VPTU về việc thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ thanh tra năm 2022

(QBĐT)- Ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.