Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026:

Dấu ấn một nhiệm kỳ

  • 07:42 | Thứ Hai, 15/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng các tầng lớp phụ nữ Quảng Bình luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua học tập, lao động sản xuất, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh.
 
Với sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trung ương hội phù hợp với tình hình thực tế địa phương, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức hoạt động với phương châm “lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu cho mọi hoạt động của tổ chức hội”, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện quyền làm chủ của phụ nữ. Các phong trào, hoạt động của hội luôn hướng tới việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
 
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị, phát huy được nội lực và khả năng đóng góp của phụ nữ trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc…
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt cho phụ nữ được quan tâm chú trọng; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp, phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, ngày càng có nhiều điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, vượt khó vươn lên thoát nghèo; nhiều điển hình chăm sóc nuôi dạy con tốt…
 
Các cấp hội quan tâm giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết liên quan đến tư tưởng, đời sống, việc làm của phụ nữ; hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ chức hội thường xuyên được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm hướng hoạt động về cơ sở; tập trung nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng hoạt động hội ở các địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, vùng có đạo và các xã bãi ngang, ven biển, nhất là các địa bàn có vấn đề nổi lên về an ninh trật tự...
 
Đội ngũ cán bộ hội các cấp từng bước được nâng cao về trình độ, năng lực, kỹ năng điều hành, quản lý; công tác tập hợp, thu hút hội viên được chú trọng đổi mới theo hướng mở rộng tính liên hiệp, tập trung vào các đối tượng đặc thù, các địa bàn khó khăn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ.
 
Công tác cán bộ nữ được chú trọng từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, nhờ vậy đội ngũ cán bộ nữ từ tỉnh đến cơ sở có sự lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng và qua thực tiễn công tác đã thể hiện được năng lực trong điều hành, quản lý, xây dựng và tập hợp quần chúng. Nhiều chị đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, chính quyền các cấp.
 
Nhiều chị trở thành nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Và rất nhiều những tấm gương điển hình của phụ nữ trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, học tập, lao động, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc... Qua đó, khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của cán bộ nữ trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về giới và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
 
Tổ chức bộ máy các cấp hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó hoạt động hội”. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng được trưởng thành về mọi mặt, cơ bản được chuẩn hóa, năng lực, trình độ ngày càng được nâng cao, làm dự nguồn cán bộ cho các cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp.
 
Cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học và sau đại học đạt 100%, trình độ chính trị cử nhân, cao cấp chính trị tỉnh đạt 57%; cấp huyện đạt 41%. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, có 24 chị là trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh; 6 chị là phó chủ tịch HĐND, UBND và 192 nữ là trưởng, phó phòng, đoàn thể cấp huyện; 56 nữ là chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã.
 
Phần lớn cán bộ nữ chủ chốt đương chức và trong quy hoạch của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh đã và đang được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa các mặt. Hiện, toàn tỉnh có 19/77 nữ phó giáo sư, tiến sỹ (chiếm 24,7%); trên 43% cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy quản lý có trình độ sau đại học, 100% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được trẻ hóa, có năng lực hoạt động thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Với sự nỗ lực không ngừng, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh tiếp tục được phát triển vững chắc, đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
 
Với những đóng góp quan trọng đó, Hội LHPN tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng bằng khen và Cờ đơn vị thi đua xuất sắc, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều cờ, bằng khen.
 
Nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần đổi mới, phát huy tính tự chủ, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, các cấp hội và mỗi một cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh cần nỗ lực, phấn đấu hơn nữa; đoàn kết, sáng tạo, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
 
Tự hào với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Quảng Bình qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Quảng Bình sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chung sức vì sự phát triển bền vững của quê hương.
 
Diệp Thị Minh Quyết
Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

 

tin liên quan

Phụ nữ Quảng Bình: Vững tin trên hành trình mới

(QBĐT) - Trải qua hành trình 5 năm với nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", quyết tâm cao và bản lĩnh kiên cường cùng khát vọng vươn lên, diện mạo Quảng Bình đã đổi thay tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao cả tinh thần và vật chất. 

Chính phủ thảo luận về Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch Covid-19

Chiều 13-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021. Cuộc họp thảo luận Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2023; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội.
 

Những dấu ấn đậm nét tại kỳ họp

(QBĐT) - Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội "Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm". Trong thành công chung đó, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình đã có nhiều đóng góp quan trọng, ghi dấu ấn đậm nét tại kỳ họp.