Đoàn Khối CCQ tỉnh: Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

  • 07:23 | Thứ Tư, 10/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 9-11, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các cơ sở đoàn trực thuộc. 

Đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt tại các cơ sở Đoàn trực huộc khối CCQ tỉnh
Đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt Khối CCQ tỉnh nghe quán triệt Kết luận số 01-KL/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ chủ yếu của Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn khối trong thực hiện nhiệm vụ được giao, củng cố niềm tin sắt son của tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Th.H

tin liên quan

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

(QBĐT) - Sáng 9-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.
 

Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp bộ Đoàn

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với Tỉnh đoàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, giải pháp trọng tâm thời gian tới vào chiều nay, 9-11. 

Các căn cứ để xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.