Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy" trên địa bàn tỉnh

  • 19:48 | Thứ Ba, 13/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 12/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 182/CV-HĐPH về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nhằm nâng cao nhận thức và tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống ma túy, ngày 11/8/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 158/KH-HĐPH về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cuộc thi).

Theo đó, để cuộc thi diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả thiết thực, thu hút được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;  các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phát động cuộc thi: Thời gian của cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2022 đến 24 giờ 00  phút ngày 30/10/2022; các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi; đôn đốc và tạo bộ điều kiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng, tham gia cuộc thi; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi thông qua các hoạt động tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Đăng tải đường link của cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương (địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn) hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình (địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/).

3. Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không phạm vi Thể lệ cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi.

4. Sở Tư pháp-Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai Cuộc thi; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông cho Cuộc thi;  tham mưu hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh sau khi kết thúc cuộc thi. 

Baoquangbinh.vn

Báo Quảng Bình Điện tử đăng tải Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-HĐPH, ngày 11/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh Quảng Bình về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cuộc thi), Ban Tổ chức ban hành thể lệ Cuộc thi như sau:
 
I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG
 
1. Phạm vi tổ chức cuộc thi
 
Cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
2. Đối tượng dự thi
 
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, học sinh, học viên, sinh viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi-đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được dự thi.
 
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
 
1. Nội dung thi
 
- Tìm hiểu các quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 
- Kỹ năng xử lý tình huống và áp dụng pháp luật.
 
2. Thời gian tổ chức cuộc thi
 
Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/10/2022.
 
III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN THI VÀ CÁCH THỨC THI
 
1. Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối internet.
 
Để tránh trường hợp không hiển thị đầy đủ nội dung, đề nghị thí sinh sử dụng máy vi tính có kết nối internet để thi. Thí sinh sử dụng các trình duyệt web mới nhất (Google Chrome, Cốc Cốc...).
 
2. Cách thức đăng ký
 
a) Đối với thí sinh đã đăng ký và đã dự thi tại các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do Hội đồng PHPBGDPL tổ chức năm 2020, 2021 tiếp tục được sử dụng tài khoản đã đăng ký thành công đó để thi (không phải tạo tài khoản mới).
 
b) Cách thức đăng ký đối với thí sinh chưa có tài khoản thi
 
- Thí sinh đăng ký thi trực tiếp trên máy vi tính có kết nối internet.
 
- Để đăng ký dự thi, thí sinh truy cập vào website cuộc thi tại địa chỉ http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn. hoặc truy cập website Sở Tư pháp Quảng Bình tại địa chỉ https://stp.quangbinh.gov.vn/3cms/. vào mục HƯỚNG DẪN để biết cách thức đăng ký dự thi; hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn tại website Cuộc thi.
 
Thí sinh bấm vào mục ĐĂNG KÝ và tiến hành đăng ký tài khoản thi của mình (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * tại phần mềm là thông tin bắt buộc, thí sinh chỉ được sử dụng tài khoản Gmail làm Email đăng ký và kích hoạt tài khoản, đối với thí sinh lựa chọn Đơn vị khác thì ghi tên đơn vị của mình vào).
 
- Khi thực hiện xong các bước tại phần mềm, thí sinh vào Email của mình để kích hoạt tài khoản và tiến hành VÀO THI.
 
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký và sử dụng 1 tài khoản (Tên đăng nhập) trong suốt quá trình dự thi.
 
- Thông tin thí sinh dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải.
 
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế (so với Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác khi đạt giải sẽ được đối chiếu) và có nhiều hơn 1 tài khoản dự thi trong đợt thi đó.
 
3. Thời gian làm bài thi
 
- Thời gian để hoàn thành bài thi là 40 phút. Thời gian thi được tính từ lúc thí sinh vào thi cho đến khi bấm nút kết thúc và xác nhận bài thi hoặc hết thời gian hoàn thành bài thi.
 
- Trong quá trình làm bài thi thí sinh không được sử dụng phím F5(refresh) hoặc refresh lại trang. Nếu sử dụng hình thức này, bài thi sẽ kết thúc và thí sinh đạt 0 điểm, nếu thí sinh muốn thi tiếp thì bài thi được tính lại từ đầu như một lượt thi mới.
 
4. Cách thức thi
 
Cuộc thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi và 1 câu hỏi dự đoán “Có bao nhiêu người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên?”. Thí sinh trả lời các câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 40 phút theo các yêu cầu sau:
 
+ Đối với câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh trả lời bằng hình thức chọn 1 phương án đúng trong 4 phương án mà câu hỏi đề ra.
 
+ Đối với câu hỏi dự đoán, thí sinh phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên (câu này không tính vào tổng điểm, mà là tiêu chí để Ban Tổ chức xét giải thưởng vì vậy đây là câu hỏi bắt buộc, thí sinh không hoàn thành câu hỏi này sẽ không được xếp giải).
 
- Thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi nhưng không quá 3 lần đối với cuộc thi này. Hệ thống website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần thi và kết quả thi của thí sinh.
 
IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM VÀ TIÊU CHÍ XẾP GIẢI
 
1. Phương pháp tính điểm
 
a) Thí sinh trả lời 20 câu hỏi. Trả lời đúng được 1 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.
 
b) Tổng số điểm của 1 lượt thi là 20 điểm.
 
c) Tại câu dự đoán (được mặc định là câu số 21 trong bài thi), người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.
 
2. Xét giải thưởng
 
Giải thưởng được xét cho cá nhân, do Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả chấm tự động của hệ thống website cuộc thi, dựa trên các tiêu chí sau:
 
- Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất theo thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng tại Thể lệ này, thí sinh phải trả lời câu hỏi dự đoán và có ít nhất số câu trả lời đúng là 17/20 câu mới được xét giải.
 
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi bằng nhau thì người nào trả lời câu dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất đối với câu hỏi dự đoán sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến thấp.
 
- Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán thì ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn.
 
Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời đúng hoặc gần đúng nhất Câu hỏi dự đoán, có thời gian gửi bài thi bằng nhau thì ưu tiên người dự thi có thời gian làm bài thi ngắn hơn.
 
- Trường hợp có nhiều cá nhân có tất cả các tiêu chí nói trên bằng nhau hoặc không có cá nhân nào đạt các tiêu chí trên thì Ban Tổ chức sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng để xếp giải. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
 
V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ, KHIẾU NẠI VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI
 
1. Tùy vào tỉnh hình cụ thể, Ban Tổ chức Cuộc thi ấn định thời gian công bố và trao giải thưởng cho phù hợp.
 
2. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố kếtquả. Sau thời hạn này, Ban Tổ chức cuộc thi không xem xét giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức cuộc thi là quyết định cuối cùng.
 
VI. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
 
1. Cơ cấu giải thưởng:
 
Gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân tham gia dự thi, cụ thể: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 20 giải khuyến khích.
 
2. Giá trị các giải thưởng
 
- Giải nhất: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;
 
- Giải nhì: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 900.000 đồng/giải;
 
 - Giải ba: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 700.000 đồng/giải;
 
- Giải khuyến khích: gồm Giấy chứng nhận và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.
 
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
1. Thông tin liên hệ
 
a) Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, số 183, Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 
b) Điện thoại: (0232) 3843.188;
 
c) Email: bantochuc.stp@gmail.com-phobiengiaoducphapluat@gmail.com.
 
2. Địa chỉ tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi
 
Website:
 
- http://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/
 
- https://stp.quangbinh.gov.vn/
 
3. Hỗ trợ về kỹ thuật
 
Điện thoại: 0232.3843.188-Bộ phận kỹ thuật (trong giờ hành chính).
 
Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.
 
Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, cá nhân, tổ chức tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này.
 
 

tin liên quan

Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và nghiệp vụ văn phòng

(QBĐT) - Ngày 13/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2022. 

1 học sinh rơi từ tầng 2 trường học bị gãy tay

(QBĐT) - Ngày 13/9, ông Võ Hải Quân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch cho biết, tại Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch vừa có 1 học sinh bị ngã gãy 2 tay.
 

Trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Sáng nay, 13/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao học bổng cho con đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.