Tòa soạn - Bạn đọc
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lùm xùm tại Trường tiểu học Quảng Thạch

  • 17:27 | Thứ Bảy, 11/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Báo Quảng Bình vừa nhận được đơn của công dân phản ánh về việc UBND huyện Quảng Trạch chậm giải quyết đơn tố cáo và quá trình giải quyết không công tâm, thiếu khách quan và không đúng quy định. Theo đó, đơn tố cáo của công dân có 6 nội dung về dấu hiệu sai phạm của cán bộ lãnh đạo ở Trường tiểu học (TH) Quảng Thạch.
 
Về sự việc này, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho hay: Khi nhận được đơn tố cáo của công dân, ngày 25/11/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch.
 
Về nội dung tố cáo thứ nhất, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, nhân viên kế toán Trường TH Quảng Thạch về công tác tại đơn vị từ năm 2020 đến nay chưa có thành tích nhưng được đề nghị UBND huyện khen thưởng. Ông Nguyễn Hoài Phương, sinh con thứ 3 mới chuyển công tác về Trường TH Quảng Thạch và giữ chức Hiệu trưởng chưa có thành tích, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, báo chí viết bài, mạng xã hội đăng tin nhắn cá nhân làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục huyện, nhưng vẫn được xét hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021.
 
Trong năm học 2020-2021, bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thư viện nghỉ một số ngày (có giấy xin phép-P.V) để chăm mẹ ốm nhưng cuối năm học chỉ được xét ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng lôi kéo một số giáo viên là đảng viên thành lập ra Hội đồng thi đua để cố tình hạ thi đua những người có thành tích, chỉ đạo cô Hoàn phát biểu ý kiến đề xuất nhân viên kế toán vào danh sách đề nghị UBND huyện khen thưởng.
 
Về nội dung tố cáo thứ hai, theo quy định chỉ tổ chức khảo sát một lần để đánh giá chất lượng nhưng năm học 2020-2021, trường tổ chức khảo sát học sinh 3 lần để lấy kết quả khảo sát lần đạt cao nhất đưa vào kết quả chuyên môn là không đúng quy định. Việc để khảo sát 3 lần rồi lấy kết quả cao nhất là trách nhiệm của Phó hiệu trưởng, đề nghị xem xét lại thi đua của Phó hiệu trưởng và các giáo viên phải tổ chức khảo sát 3 lần mà vẫn đánh giá tốt.
 
Theo quy định giáo viên dạy khối 1 và 2, khi thực hiện dạy học phải sử dụng đồ dùng dạy học nhưng nhiều giáo viên đã dạy "chay" từ ngày 25-30/10/2021 (dạy mà không sử dụng đồ dùng dạy học), trong khi đó thiết bị và đồ dùng dạy học có đầy đủ, nhân viên thư viện đã báo cáo kế hoạch tuần và có ý kiến tại cuộc họp Hội đồng sư phạm nhưng Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng không phê bình, xử lý giáo viên.
Trường tiểu học Quảng Thạch, nơi có đơn tố cáo.
Trường tiểu học Quảng Thạch, nơi có đơn tố cáo.
Về nội dung tố cáo thứ ba, tháng 5/2021, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng làm tờ trình lôi kéo giáo viên ký tên trong tờ trình đề nghị chuyển bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thư viện đi công tác tại đơn vị khác trái quy định, gây mất đoàn kết.
 
Về nội dung tố cáo thứ tư, theo quy định xét thi đua hàng năm, thành tích của thư viện là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại. Tuy nhiên, năm học 2020-2021, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng không đưa thành tích của thư viện để xét thi đua cho nhân viên thư viện. Khi có ý kiến thì Hiệu trưởng trả lời là không cần vài điểm của thư viện; Phó hiệu trưởng trả lời thư viện tiên tiến là xếp loại "bét" của huyện nên nhân viên thư viện chỉ hoàn thành nhiệm vụ.
 
Về nội dung tố cáo thứ năm, đối với công tác tổ chức hành chính, khi làm quy trình bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ văn phòng, Hiệu trưởng đã không tổ chức họp để lấy ý kiến tập thể, không rõ lý do tại sao bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, viên chức kế toán lại được làm Tổ trưởng.
 
Về nội dung tố cáo thứ sáu, nhà trường xây dựng quy chế thi đua khen thưởng không đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, vi phạm quy chế dân chủ.
 
Trên cơ sở căn cứ nội dung tố cáo nói trên, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, ngày 31/5/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Kết luận số 681/KL-UBND. Cụ thể, trong 6 nội dung tố cáo của công dân, Chủ tịch UBND huyện kết luận có nội dung 1 tố cáo có đúng, có sai; nội dung thứ 5 tố cáo đúng; nội dung tố cáo 2,4 và 6 tố cáo sai và nội dung 3 không có cơ sở.
 
Về nội dung tố cáo có phần đúng, trong hồ sơ đánh giá, xét thi đua năm học 2020-2021, Trường TH Quảng Thạch không chấm phần ngày công cho bà Nguyễn Thị Hương là không đúng với quy chế của đơn vị. Năm học 2020-2021, bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên thư viện có giấy xin phép nghỉ 20 buổi để giải quyết công việc cá nhân, theo quy chế thì từ buổi thứ 6 trở lên hạ 1 bậc thi đua nhưng Hội đồng thi đua khen thưởng không đánh giá, xếp loại nội dung này.
 
Về vấn đề này, trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch với vai trò là người đứng đầu và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng là người được phân công trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn và theo dõi ngày công lao động nhưng đã thiếu chặt chẽ trong theo dõi công tác chuyên môn và ngày công của tổ văn phòng. Từ đó, dẫn đến không tổng hợp chính xác ngày nghỉ của nhân viên nên không chấm điểm phần ngày công của nhân viên thư viện, chỉ đạo thực hiện không chặt chẽ, đầy đủ các quy định nêu tại quy chế.
 
Một nội dung tố cáo đúng nữa là Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch có thẩm quyền được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 11, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Điều lệ trường tiểu học quy định “nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng”.
 
Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thực hiện chưa đúng với quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 15, Thông tư số 28: “Tổ văn phòng có nhiệm vụ tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động; giới thiệu tổ trưởng, tổ phó”.
 
Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm thuộc về ông Nguyễn Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch đã không chỉ đạo tổ văn phòng họp để lấy ý kiến giới thiệu đối với bà Phạm Thị Mỹ Hạnh khi làm thủ tục bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Văn phòng.
 
Trên cơ sở kết luận nói trên, Chủ tịch UBND huyện đã có chỉ đạo: Trường TH Quảng Thạch chỉ đạo và xem xét chấm điểm phần ngày công lao động và bình xét lại cho bà Nguyễn Thị Hương theo đúng quy định; tổ chức họp Hội đồng sư phạm để rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó phải bảo đảm về trình tự thủ tục và nghiêm túc rút kinh nghiệm khi phân công theo dõi các lĩnh vực chuyên môn cũng như chấm công cho cán bộ, nhân viên, người lao động của trường; thu hồi quyết định bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Văn phòng để thực hiện lại đúng trình tự, thủ tục quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, ngày 4/9/2020 của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.
 
Phòng GD-ĐT căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn rà soát lại các quy định của pháp luật, của ngành để hướng dẫn các trường thực hiện đồng bộ, thống nhất tránh chồng chéo giữa các đơn vị trong công tác thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT trên địa bàn toàn huyện. Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Hoài Phương, Hiệu trưởng Trường TH Quảng Thạch và bà Dương Thị Thanh Tâm, Phó hiệu trưởng về các nội dung nêu tại phần kết luận.
 
Về nội dung phản ánh nói trên của công dân, ông Phan Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện khẳng định, UBND huyện và đoàn thành tra của huyện đã làm việc công tâm, khách quan, xem xét kỹ lưỡng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật để làm rõ tất cả các nội dung tố cáo nhằm xác định đúng việc có hay không hành vi vi phạm pháp luật để đưa ra các nội dung kết luận cụ thể. 
 
Sau khi nhận được kết luận của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, người tố cáo không nhất trí với kết luận của thanh tra huyện với lý do: Thanh tra huyện không về tại trường để làm việc cụ thể mà chỉ nghe và thực hiện theo sự giải trình của lãnh đạo trường nên kết luận không đúng. Cùng với đó, người tố cáo cho biết đã gửi đơn tố cáo mới với 16 nội dung có dấu hiệu sai phạm tại Trường TH Quảng Thạch và 1 nội dung khiếu nại kết luận của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

 

                                                                                                     
    Nhóm PV Bạn đọc

tin liên quan

Tăng cường trách nhiệm quản lý rừng tại xã Hóa Sơn

(QBĐT) - Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hóa Sơn (Minh Hóa) xảy ra tình trạng rừng tự nhiên bị khai thác trái phép. Phóng viên Báo Quảng Bình đã tìm hiểu thực tế về sự việc này.

Lấy đất khai hoang của dân để phân lô, bán nền?

(QBĐT) - Cho rằng chính quyền địa phương lấy đất khai hoang mà gia đình đã quản lý, sử dụng ổn định nhiều năm qua và không hề có tranh chấp với ai để phân lô bán nền cho người khác mà không thông qua ý kiến của gia đình, không có quyết định thu hồi đất...một hộ dân ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy (Lệ Thủy) đã khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng. Vậy thực chất sự việc này như thế nào?

Thu hồi "sổ đỏ" đúng quy định

(QBĐT) - Cho rằng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TX. Ba Đồn thu hồi giấy chứng nhận quyền sử đất (GCNQSDĐ) trái quy định, ông Nguyễn Văn Lào, ở TDP Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) đã làm đơn phản ánh tới nhiều cơ quan chức năng và truyền thông. Vậy thực hư sự việc ra sao?