Cải cách thể chế, thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp

  • 06:40 | Thứ Tư, 20/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, Sở Tư pháp đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC, trọng tâm là cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Nhờ đó, công tác quản lý, điều hành của ngành Tư pháp ngày càng chuyên nghiệp, thông suốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đáp ứng tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành.
 
Sở Tư pháp luôn xác định rõ các nhiệm vụ cơ bản trong thực hiện CCHC, gồm: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã có sự đổi mới về chỉ đạo, điều hành, phương thức tổ chức hoạt động của đơn vị, các nhiệm vụ CCHC được triển khai nghiêm túc, toàn diện.
 
Trong công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sở chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ khâu lập đề nghị, soạn thảo, lấy ý kiến góp ý đến việc tổ chức thẩm định, bảo đảm có chất lượng, tiến độ.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp, phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 54 dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND và văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND do UBND trình (đạt 100%). Sở Tư pháp góp ý 33 dự thảo văn bản của Trung ương và địa phương. Nhìn chung, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL được triển khai kịp thời, chất lượng, VBQPPL ban hành ngày càng được nâng cao, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi…
Sở Tư pháp tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết các TTHC, góp phần mang lại sự hài lòng của người dân.
Sở Tư pháp tích cực, chủ động, linh hoạt trong việc giải quyết các TTHC, góp phần mang lại sự hài lòng của người dân.

Về công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2894/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL năm 2022. Kế hoạch xác định nhiệm vụ trọng tâm là rà soát các VBQPPL nhằm tạo môi trường pháp lý công khai, minh bạch, tạo hành lang pháp lý vững chắc, góp phần huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế-xã hội.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, sở và các phòng Tư pháp cấp huyện đã kiểm tra theo thẩm quyền 14 VBQPPL, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2021; rà soát 26 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lao động-thương binh và xã hội. Qua kiểm tra, rà soát, các đơn vị đã kịp thời phát hiện những văn bản không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới thay thế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
 
Là đơn vị có số lượng TTHC lớn, để có được sự đánh giá hài lòng của công dân, thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC. Bà Trương Lệ Hằng, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa của Sở Tư pháp cho biết: “Từ đầu năm đến ngày 14/7/2022, bộ phận một cửa đã tiếp nhận và xử lý hơn 15.000 hồ sơ, TTHC (tương đương với số hồ sơ, TTHC năm 2021). Với số lượng hồ sơ, TTHC tăng đột biến như vậy, sở đã chủ động tăng cường nhân lực vào những giai đoạn cao điểm để kịp thời xử lý hồ sơ cho người dân. Nhằm rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí cho người dân đến làm các TTHC, sở đã giảm thủ tục từ 2 tờ khai thông tin, hộ khẩu, căn cước công dân xuống còn mỗi loại 1 bản, nếu căn cước công dân gắn chíp thì không cần hộ khẩu. Bên cạnh đó, đơn vị cũng linh động hỗ trợ, hướng dẫn xử lý ngay các hồ sơ, thủ tục bị sai, chưa đầy đủ… nhằm giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân”.
 
Có thể thấy, thời gian qua, Sở Tư pháp đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai việc công khai và tổ chức thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở và các đơn vị trực thuộc bảo đảm đúng quy định. Sở bố trí nhân lực đủ trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực phù hợp để thực hiện TTHC; tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc…
 
Ông Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, công tác CCHC của đơn vị đã bám sát Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh để triển khai toàn diện, có hiệu quả tất cả các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tham mưu UBND tỉnh trong cải cách thể chế luôn được sở chú trọng; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát VBQPPL ngày càng được nâng cao,góp phần thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng đắn nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, luật và các VBQPPL của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương…
 
Để tiếp tục triển khai toàn diện kế hoạch CCHC năm 2022 bảo đảm chất lượng và tiến độ, sở sẽ thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác CCHC; kiểm tra công tác CCHC tại các tổ chức, đơn vị; tiếp tục rà soát, xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các lĩnh vực thuộc ngành Tư pháp.
 
Đặc biệt, đối với công tác cải cách thể chế, sở sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm, như: Thể chế hóa, cụ thể hóa những định hướng chính sách lớn trong các văn kiện đại hội Đảng các cấp, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, văn bản QPPL cấp trên; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh.
 
Đồng thời, đơn vị kịp thời tham mưu xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật; tổ chức thi hành kịp thời, toàn diện, hiệu quả các VBQPPL; tiếp tục rà soát các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội…
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 23.937 hồ sơ, TTHC; giải quyết 23.409 hồ sơ, TTHC; tiếp nhận 928 thông tin và cập nhật 280 thông tin lý lịch tư pháp vào cơ sở dữ liệu; lập mới 54 hồ sơ lý lịch tư pháp. Đến nay, sở đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 46 TTHC thuộc lĩnh vực ngành Tư pháp.

Lê Mai

tin liên quan

Thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ được giao

(QBĐT) - Ngày 19/7, Khối thi đua các ban Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự có Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua các ban Đảng tỉnh.

Xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp nông dân vững mạnh

(QBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), Hội Nông dân tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. 

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2022-2027

(QBĐT) - Trong hai ngày 18, 19/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Đồng Hới tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.