Những kết quả đạt được góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  • 12:32 | Thứ Bảy, 16/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 16/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham gia Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra; các thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.

Làm việc với Đoàn về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoà Bình phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Sau một thời gian tiến hành công tác kiểm tra, được sự phối hợp kịp thời, đồng bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, địa phương, Đoàn Kiểm tra số 5 đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, dự thảo báo cáo đã được các thành viên của đoàn xem xét, tham gia với tinh thần khách quan, thận trọng, chặt chẽ. Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục nghe và góp ý vào dự thảo. Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thành dự thảo và báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC.

Dự thảo báo cáo nêu rõ, qua kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình từ ngày 16/5 đến 21/5 với tinh thần khẩn trương, khách quan, công tâm, trách nhiệm, cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ quan được kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn kiểm tra; một số cơ quan đã chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, nghiêm túc và có báo cáo, giải trình làm rõ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác PCTN,TC nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT.GS), nhất là KT,GS việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có nội dung về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Đối với các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có khó khăn hoặc kéo dài quá thời hạn luật định, chưa giải quyết dứt điểm xảy ra trên địa bàn đều được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xử lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Trong kỳ kiểm tra (từ năm 2011 đến năm 2021), cơ quan điều tra hai cấp trong tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 160/160 nguồn tin; Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý kiểm sát việc giải quyết 161 nguồn tin (160 nguồn tin do Cơ quan điều tra giải quyết và 1 nguồn tin do Cục Hải quan tỉnh giải quyết); trong đó, 31 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ, 130 nguồn tin tội phạm về kinh tế... Nhìn chung, các nguồn tin được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định, qua đó, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.

Đại diện Đoàn kiểm tra số 5 trình bày dự thảo báo cáo
Đại diện Đoàn kiểm tra số 5 trình bày dự thảo báo cáo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của tỉnh Quảng Bình vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác KT,GS của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực này chưa thường xuyên; việc phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực qua công tác KT,GS theo quy định của Đảng còn có hạn chế; một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm giải quyết còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thảo luận tại hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Quảng Bình cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời đã trao đổi, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu quan trọng của tỉnh thời gian qua, trong đó việc thành lập sớm Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh không chỉ tạo thuận lợi lớn trong công tác đấu tranh PCTN,TC mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc PCTN,TC của tỉnh, của đất nước. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra, đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc diện kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan chức năng của tỉnh trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN,TC, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng thời cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Cùng với việc ghi nhận các ý kiến để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đoàn sẽ có sự xem xét, cân nhắc đối với các kiến nghị đề xuất để có kết luận phù hợp, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong đấu tranh PCTN,TC nói riêng, quá trình phát triển nói chung.  

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc, cá nhân vi phạm, chấn chỉnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện; triển khai hiệu quả những ý kiến kết luận tại hội nghị, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định, dự thảo báo cáo đã đánh giá hết sức khách quan, đầy đủ, chính xác về kết quả tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (nguồn tin về tội phạm) của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Báo cáo khái quát với đoàn công tác về một số hoạt động bước đầu của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh sau khi thành lập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh niềm tin tưởng, sự kỳ vọng, đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với công tác đấu tranh PCTN,TC. Những kết quả của Đoàn kiểm tra là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh căn cứ, đẩy mạnh hoạt động trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan được kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã làm rõ thêm một số nội dung kiến nghị của đoàn, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu, kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN,TC tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác này và để tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt

(QBĐT) - Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Minh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động.

Xem xét kỷ luật và đề nghị kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng

Tại kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.
 

Chủ tịch EC: EU luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

Chủ tịch EC khẳng định EU luôn coi trọng vai trò, vị thế và quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện.