Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình (20/4/1948-20/4/2022)

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh

  • 07:07 | Thứ Ba, 19/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh là Đảng bộ Liên chi các cơ quan cấp tỉnh được thành lập ngày 20/4/1948. Trải qua 74 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ đã từng bước trưởng thành, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), tạo tiền đề vững chắc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang
 
Đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã thông qua nhiều loại hình tổ chức, quy mô, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ khác nhau: Từ các Chi bộ Cơ quan cấp tỉnh (1946), đến Đảng bộ Liên chi (1948). Trước tình hình, nhiệm vụ mới của cao trào cách mạng, Đảng bộ Liên chi được tách thành Đảng bộ Liên chi I và Đảng bộ Liên chi II (1950). Sau một thời gian, Đảng bộ Liên chi I và Đảng bộ Liên chi II được sáp nhập, lấy tên là Đảng bộ CCQ cấp tỉnh (1953).
 
Đến năm 1958, Đại hội thành lập Đảng bộ Cơ quan Dân Chính Đảng được chính thức diễn ra. Năm 1976, do yêu cầu hợp nhất 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế thành tỉnh Bình Trị Thiên, Đảng bộ khối 3 tỉnh sáp nhập và mang tên Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Trị Thiên. Năm 1989, sau khi tách tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Bình trở về địa giới cũ, Đảng bộ lại mang tên Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình.
 
Trước tình hình nhiệm vụ mới, năm 2001, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có quyết định tách Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình thành 2 tổ chức đảng: Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Bình và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Đến năm 2010, Đảng bộ chính thức được đổi tên thành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Quảng Bình cho đến nay.
 
Trải qua chặng đường đấu tranh cách mạng gian khổ, hào hùng và vẻ vang, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ có 34 TCCSĐ với 175 đảng viên khi mới thành lập Đảng bộ Liên chi (1948), đến nay, Đảng bộ đã có 70 TCCSĐ với gần 5.000 đảng viên.
 
Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của một tổ chức đảng có vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…
Nhiều TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được khen thưởng vì có thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.
Nhiều TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh được khen thưởng vì có thành xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ khối đã lãnh đạo các TCCSĐ trong toàn Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm và xuyên suốt các nhiệm kỳ.

Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ khối được chú trọng; tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc đẩy mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
Đáng chú ý, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đẩy mạnh triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. Từ đó, Đảng bộ đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong công tác, học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cũng được Đảng bộ khối quan tâm, bước đầu triển khai có hiệu quả.
 
Với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách toàn diện, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tiến hành kiện toàn các tổ chức đảng, sắp xếp, bố trí lại cán bộ, phân công nhiệm vụ cho các cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra hai cấp; kiện toàn cấp ủy các TCCSĐ khuyết, thiếu và có biến động.
 
Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ được Đảng bộ khối chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện và luôn vượt mức chỉ tiêu đề ra. Việc đánh giá, phân tích chất lượng TCCSĐ, đảng viên hàng năm ngày càng sát thực tế, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận… được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo
 
Có thể khẳng định, trải qua chặng đường 74 năm xây dựng và phát triển, với sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, các TCCSĐ trong khối đã luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Các thế hệ cán bộ, đảng viên luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên định với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng xây dựng, củng cố TCCSĐ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Quảng Bình đang có những bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo được niềm tin và phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương; trong đó, có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối qua các thời kỳ.
 
Tự hào với những kết quả đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang cùng nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới hết sức nặng nề, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh xác định, cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ xem đây là hai khâu đột phá quan trọng để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng tổng quát và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ đề ra.
Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chú trọng triển khai.
Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên được Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chú trọng triển khai.
Đảng bộ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng; nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện có hiệu quả Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động, nhất là của người đứng đầu cấp ủy…
 
Càng tự hào với những thành quả vẻ vang đạt được trong 74 năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Khối CCQ tỉnh càng tiếp tục đoàn kết, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, phát huy cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.
 
Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010) và Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2017) cùng các phần thưởng cao quý khác; nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ cũng được nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý.
 
Nguyễn Thanh Lam
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

tin liên quan

Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ hai Đề án chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền

Với quyết tâm cao nhất, sau 10 tháng nỗ lực làm việc khẩn trương, hiệu quả, dự thảo lần thứ nhất Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã được hình thành.
 

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ

(QBĐT) - Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, xây dựng môi trường tốt nhất để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã

(QBĐT) - Sáng nay, 18/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp thứ nhất).