Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

  • 14:17 | Thứ Sáu, 29/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 29/7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.  
 
Tham gia lớp tập huấn có 104 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.
Tham gia lớp tập huấn có 104 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh.
Lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nâng cao năng lực thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; bồi dưỡng kỹ năng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách về phân biệt đối xử đối với phụ nữ; tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ tại các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực chính trị năm 2022; hướng dẫn thu thập số liệu báo cáo kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Tại hội nghị, các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật về bình đẳng giới.
Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các văn bản pháp luật về bình đẳng giới.
Thông qua tập huấn, bên cạnh việc cập nhật các thông tin, kết quả liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đây cũng là dịp lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng nhau trao đổi, chia sẻ những sáng kiến, cách làm mới, tìm ra giải pháp khắc phục những vấn đề khó khăn, bất cập trong việc triển triển khai công tác bình đẳng giới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thời gian tới.
 
Diệu Hương

tin liên quan

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(QBĐT) - Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người dân và các tổ chức khi thực hiện giao dịch, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính.

Chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách

(QBĐT) - Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", cùng với nhiều chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, những năm qua, huyện Bố Trạch luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người có công (NCC), hỗ trợ các gia đình chính sách.

Phấn đấu 70% hộ gia đình thực hiện nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam

(QBĐT) - Ngày 29/7, Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam.