.
.
Ký ức 30 tháng 4
(QBĐT) - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
.
.
.
.
.
.
.
"4 tại chỗ" - bài học từ "đại hồng thủy" tháng 10-2020

(QBĐT) - Theo các chuyên gia, tình hình mưa lũ "chưa từng thấy" ở miền Trung có khả năng sẽ trở thành bình thường mới trong tương lai. Vậy trong bối cảnh đó, thực hiện phương châm '4 tại chỗ' như thế nào để đạt hiệu quả và đâu là giải pháp để người dân "sống chung với lũ' an toàn?

08:07, 19/11/2020
.
.