.
.
Ký ức 30 tháng 4
(QBĐT) - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử  là mốc son chói lọi, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi và nhân dân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào", giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 
.
.
.
.
 
.
.
.
.
"Nghị định 67: Bao giờ thu hồi được nợ?"

(QBĐT) - Với ngư dân trên địa bàn tỉnh, con tàu chính là cả sinh mạng và ước mơ được đổi đời. Một khi khó khăn không được tháo gỡ thì mỗi ngày những con tàu 67 này còn nằm bờ là gánh nặng nợ nần lại chất chồng lên đôi vai của họ.

09:23, 16/02/2019
.
.