icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27 làm việc tại Quảng Bình

  • 13:36 | Thứ Sáu, 16/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 16/9, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (Nghị quyết số 27).

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH và KT) Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo; Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức; Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Đặt vấn đề tại buổi khảo sát, đồng chí Phan Xuân Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh, nhân tài và trí thức càng được coi trọng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27. Sau 15 năm thực hiện, đội ngũ trí thức đã lớn mạnh cả về lượng và chất.

Trên cơ sở những thành tựu quan trọng đã đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27 để ban hành nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu phát triển. Quảng Bình là 1 trong 17 địa phương được Ban Chỉ đạo lựa chọn khảo sát phục vụ cho công tác tổng kết Nghị quyết số 27.

Đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT Phan Xuân Dũng đặt vấn đề về nội dung khảo sát
Đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT Phan Xuân Dũng đặt vấn đề về nội dung khảo sát

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Quảng Bình là vùng đất có bề dày lịch sử; nơi giao thoa và hội tụ văn hóa, là mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống hiếu học, khoa bảng, nơi sản sinh, nuôi dưỡng nhiều danh nhân, nhà văn hóa của dân tộc như: Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

15 năm qua, quán triệt nội dung Nghị quyết số 27 và các văn bản liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã xây dựng chương trình hành động, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng đội ngũ trí thức, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 27 tại Quảng Bình vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hình thành và phát triển đội ngũ trí thức phục vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN), xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác thu hút nhân tài, các chế độ đãi ngộ, môi trường nghiên cứu... Quảng Bình đồng tình cao với việc khảo sát thực hiện Nghị quyết số 27 để ban hành nghị quyết mới nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27, Quảng Bình đã đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2007, toàn tỉnh có 18.110 cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC), trong đó có 29 tiến sĩ, 375 thạc sĩ, đến năm 2022, trong số 30.188 cán CB,CC,VC có 94 tiến sĩ, 4.267 thạc sĩ, 79 bác sĩ chuyên khoa II, 198 bác sĩ chuyên khoa 1, 58 nhà giáo nhân dân (ND) và nhà giáo ưu tú (ƯT), 52 thầy thuốc ND và thầy thuốc ƯT, 9 nghệ nhân ND và nghệ nhân ƯT. Trung bình có 7 cán bộ khoa học và công nghệ trực tiếp nghiên cứu trên 1 vạn dân. Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh hiện có 16 hội thành viên, tập hợp hơn 6.600 trí thức, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 22 tổ chức hoạt động về KH-CN, gồm 6 tổ chức nghiên cứu và phát triển, 11 tổ chức dịch vụ KH-CN, 5 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh. Các tổ chức dịch vụ KH-CN được kiện toàn, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đại biểu dự buổi làm việc
Đại biểu dự buổi làm việc

Quá trình triển khai nghị quyết, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Bình đã nỗ lực hoàn thiện môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức; ban hành và tích cực thực hiện các chính sách về thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, tạo những chuyển biến căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Các cấp ủy, cơ quan, địa phương luôn đề cao trách nhiệm, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của tri thức; nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với đội ngũ trí thức. Tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả Kết luận 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được, những nỗ lực, các giải pháp sáng tạo, sự quan tâm của tỉnh, các cấp, ngành đối với đội ngũ trí thức. Các ý kiến cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, rào cản và có các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới. Các ý kiến của đoàn công tác đánh giá cao những kết quả quan trọng của tỉnh, đồng thời đề nghị tỉnh làm rõ thêm một số nội dung về công tác phối hợp giữa các sở, ngành với Hội KH và KT, các lĩnh vực đột phá, giải pháp tập hợp đội ngũ trí thức…

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những câu hỏi, vấn đề xác đáng mà đoàn đặt ra về thực hiện Nghị quyết số 27 tại Quảng Bình. Tỉnh xin tiếp thu, giao Tổ thư ký rà soát, bổ sung hoàn thiện báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao đổi rõ thêm về những ý kiến của các thành viên đoàn về quá trình triển khai thực hiện của địa phương, đồng thời mong muốn đoàn khảo sát tiếp tục có sự quan tâm và tham mưu ý kiến với Ban Chỉ đạo trong tổng kết Nghị quyết 27 và ban hành nghị quyết mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả khả quan của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 27. Đồng chí đề nghị tỉnh bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn công tác; chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH và KT ban hành thông báo để làm cơ sở quan trọng cho công tác tổng kết Nghị quyết số 27 thành công.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Ngọc Mai

tin liên quan

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI thành công tốt đẹp

(QBĐT) - Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI đã thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022

(QBĐT) - Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại với dân định kỳ tháng 9. 

Ông Đinh Tiến Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Chiều 15/9, HĐND huyện Minh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh.