icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

  • 13:52 | Thứ Ba, 13/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/9, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBKT Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (gọi tắt là các cơ quan phối hợp) về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Báo cáo sơ kết quy chế phối hợp thể hiện: Thời gian qua, các cơ quan phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nội chính; PCTN, TC; tiếp dân; xử lý đơn thư công dân.
 
Các cơ quan phối hợp chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về công tác nội chính; PCTN, TC; cải cách tư pháp; bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Đảng ủy Quân sự, Biên phòng tỉnh cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Trong phối hợp, các cơ quan phối hợp tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, thẩm định; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo công dân...
 
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan phối hợp đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời bàn bạc, thống nhất phương hướng phối hợp công tác nội chính và PCTN,TC thời gian tới.
 
Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; UBKT Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thống nhất ký kết quy chế phối hợp với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Mỗi cơ quan, đơn vị phối hợp chủ động hơn nữa trong tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính; PCTN, TC; cải cách tư pháp; tiếp dân, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo công dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị
Thường xuyên tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc giao nhiệm vụ trực tiếp đối với các cơ quan phối hợp nhằm tập trung, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các cấp ủy đảng trực thuộc. Chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nội dung phối hợp trong công tác nội chính; PCTN, TC, cải cách tư pháp, tiếp dân và xử lý đơn thư.
 
Phân công cán bộ lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện những nội dung được ký kết. Định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị hoặc thực hiện trao đổi thông qua chế độ thông tin, báo cáo để đánh giá toàn diện, chính xác kết quả nội dung đạt được trong quy chế phối hợp.
 
Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính; PCTN, TC.
Lãnh đạo các cơ quan phối hợp ký kết quy chế quy chế phối hợp về công tác nội chính và PCTN, TC
Lãnh đạo các cơ quan ký kết quy chế phối hợp về công tác nội chính và PCTN, TC
Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; soạn thảo các văn bản, trao đổi thông tin. Thống nhất và ban hành bộ tiêu chí đánh giá công tác PCTN, TC ở cấp ủy đảng các cấp.
 
Thực hiện nghiêm chế độ giao ban, sơ kết theo định kỳ để đánh giá kết quả quy chế phối hợp; luân phiên tổ chức các hội nghị nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên đề; phối hợp tổ chức thực tế tại cơ sở nhằm nắm bắt đúng, kịp thời tình hình trong lĩnh vực nội chính; PCTN, TC; cải cách tư pháp; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo trách nhiệm phối hợp từng cơ quan, đơn vị.
 
T. Long

tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao, các cấp và giao lưu nhân dân; thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết.
 

Ký kết biên bản hợp tác giữa TP. Đồng Hới và huyện Thà Khẹc

(QBĐT) - Ngày 12/9, tại TP. Đồng Hới, đã diễn ra hội đàm và ký kết biên bản hợp tác nhằm tăng cường tình đoàn kết, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP. Đồng Hới và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào).

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy

(QBĐT) - Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng PCCC.