icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội thảo luận về các dự án luật và thông qua nghị quyết

  • 16:36 | Thứ Ba, 14/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 14/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tham gia thảo luận về các dự án luật và thông qua nghị quyết.

Buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động và các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023. Tiếp đó, các ĐBQH đã tiến hành thảo luận về dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (DCƠCS) và Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các nữ đại biểu Quốc hội bên lề kỳ họp (đại biểu Nguyễn Minh Tâm đứng thứ tư từ bên trái sang)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các nữ đại biểu Quốc hội bên lề kỳ họp (đại biểu Nguyễn Minh Tâm đứng thứ tư từ bên trái sang)

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận bằng văn bản đối với Luật thực hiện DCƠCS. Ý kiến nêu rõ: Việc ban hành Luật Thực hiện DCƠCS sẽ thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác DCƠCS; khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành; bổ sung những vấn đề phát sinh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Cùng với ý kiến tán thành, nội dung thảo luận của Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật để có những quy định phù hợp hơn, như việc cụ thể hóa đầy đủ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác.  

Về trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị; vai trò giám sát của MTTQVN và các tổ chức thành viên tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và người lao động...., ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần làm rõ vai trò, điều kiện của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giám sát Luật Thực hiện DCƠCS; vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức công đoàn trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quy chế DCƠCS; quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động liên quan đến Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đối với quy định việc ủy quyền thực hiện DCƠCS tại khoản 3 Điều 4, là nội dung mới so với Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn nhưng dự thảo Luật chưa quy định cụ thể trong trường hợp nào thì được ủy quyền, bởi vì trên thực tế không phải trường hợp nào cũng có thể được ủy quyền. Vì vậy, ý kiến đề nghị thống nhất xác định và quy định chủ thể, điều kiện của chủ thể, các nội dung liên quan về ủy quyền thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Về nội dung Thanh tra nhân dân quy định tại Chương V, ý kiến thống nhất việc chuyển các quy định về Thanh tra nhân dân từ Luật Thanh tra sang quy định trong Luật Thực hiện DCƠCS là phù hợp. Tuy nhiên, các nội dung quy định về thanh tra nhân dân trong dự thảo Luật chưa đầy đủ và toàn diện như Luật Thanh tra hiện hành. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy định về hoạt động thanh tra nhân dân cho phù hợp và rõ hơn.

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Luật Cảnh sát cơ động được thông qua gồm 5 chương, 33 điều, trong đó quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát cơ động.
 

Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023

Sáng 14/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã tiến hành biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.
 

Tổng duyệt Lễ báo công dâng Bác

(QBĐT) - Tối 13/6, tại quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh đã tổ chức tổng duyệt Lễ báo công dâng Bác và Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình.